Preskoči na vsebino


Sveta birma

Krščeni nadaljujejo pot uvajanja v krščanstvo po zakramentu birme, kjer prejmejo Svetega Duha, ki ga je Gospod na binkošti poslal svojim apostolom.

S to podelitvijo Svetega Duha postanejo verniki na popolnejši način podobni Kristusu in se utrdijo v moči, da bodo pričevali za Kristusa in v veri ter ljubezni gradili njegovo telo. Vtisne se jim tudi neizbrisno znamenje, Gospodov pečat, tako da zakramenta birme ni mogoče ponovno prejeti.

Za pripravo krščenih na birmo je odgovorno predvsem božje ljudstvo. Dušni pastirji pa morajo skrbeti, da se vsi krščeni na polni način uvedejo v krščanstvo; zato naj jih z vso skrbnostjo pripravljajo na birmo.

Otroke uvajati v zakramentalno življenje so predvsem dolžni krščanski starši, najprej tako, da v njih oblikujejo in postopoma utrjujejo duha vere, potem pa tudi tako, da jih s pomočjo ustanov, ki skrbijo za katehetski pouk, pripravijo na učinkoviti prejem zakramentov birme in evharistije. Ta naloga staršev se na zunaj kaže v tem, da se tudi sami dejavno udeležujejo zakramentalnega opravila.

/iz predhodnih navodil obrednika Sveta Birma/
Birma 2018

Birma 2013

Print Friendly and PDF