Sveta birma Kr&scaron;čeni nadaljujejo pot uvajanja v kr&scaron;čanstvo po zakramentu birme, kjer prejmejo Svetega Duha, ki ga je Gospod na binko&scaron;ti poslal svojim apostolom. S to podelitvijo Svetega Duha postanejo verniki na popolnej&scaron;i način podobni Kristusu in se utrdijo v moči, da bodo pričevali za Kristusa in v veri ter ljubezni gradili njegovo telo. Vtisne se jim tudi neizbrisno znamenje, Gospodov pečat, tako da zakramenta birme ni mogoče ponovno prejeti. Za pripravo kr&scaron;čenih na birmo je odgovorno predvsem božje ljudstvo. Du&scaron;ni pastirji pa morajo skrbeti, da se vsi kr&scaron;čeni na polni način uvedejo v kr&scaron;čanstvo; zato naj jih z vso skrbnostjo pripravljajo na birmo. Otroke uvajati v zakramentalno življenje so predvsem dolžni kr&scaron;čanski star&scaron;i, najprej tako, da v njih oblikujejo in postopoma utrjujejo duha vere, potem pa tudi tako, da jih s pomočjo ustanov, ki skrbijo za katehetski pouk, pripravijo na učinkoviti prejem zakramentov birme in evharistije. Ta naloga star&scaron;ev se na zunaj kaže v tem, da se tudi sami dejavno udeležujejo zakramentalnega opravila. /iz predhodnih navodil obrednika Sveta Birma/https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4927<![CDATA[Birma 2018]]><![CDATA[Birma 2013]]>