Preskoči na vsebino


ŽGS


Redna letna načrtovalna seja: v januarju, sicer po potrebi.Gospod nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ je 30. 4. 2015 za člane našega nadžupnijskega gospodarskega sveta in ključarje za dobo petih let, to je do 1. 5. 2020 imenoval vse s prošnjo predlagane župljane.Službo ključarja opravljajo:

  • za nadžupnijsko cerkev sv. Jurija v Hočah

Frangež Andrej z Bohove

Malajner Pavel iz Hoč

Emeršič Jože z Rogoze

  • za podružnično cerkev sv. Mihaela v Razvanju

Visočnik Jakob iz Razvanja

  • za podružnično cerkev sv. Lenarta v Pivoli in za podružnično cerkev sv. Križa na Glivniku

Kac Drago iz Hoč

Sašo Gomaz iz Zg. Hoč

Nekateri so ključarji bili že doslej, nekateri pa so imenovani na novo. Vsem želimo veliko zdravja, dobre volje in modrosti pri svetovanju in pomoči za urejanje gospodarskih plati življenja v nadžupniji.

žpkPrint Friendly and PDF