ŽGS Redna letna načrtovalna seja: v januarju, sicer po potrebi. Gospod nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ je 30. 4. 2015 za člane našega nadžupnijskega gospodarskega sveta in ključarje za dobo petih let, to je do 1. 5. 2020 imenoval vse s prošnjo predlagane župljane. Službo ključarja opravljajo: za nadžupnijsko cerkev sv. Jurija v Hočah Frangež Andrej z Bohove Malajner Pavel iz Hoč Emeršič Jože z Rogoze za podružnično cerkev sv. Mihaela v Razvanju Visočnik Jakob iz Razvanja za podružnično cerkev sv. Lenarta v Pivoli in za podružnično cerkev sv. Križa na Glivniku Kac Drago iz Hoč Sašo Gomaz iz Zg. Hoč Nekateri so ključarji bili že doslej, nekateri pa so imenovani na novo. Vsem želimo veliko zdravja, dobre volje in modrosti pri svetovanju in pomoči za urejanje gospodarskih plati življenja v nadžupniji. žpkhttps://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4909