Preskoči na vsebino


Cerkvica sv. Križa,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pravimo ji tudi Križna kapela, je naša najmlajša in hkrati najmanjša podružnica.

Leži na meji med med hočko in slivniško župnijo na Glivniku.

 


 • Ladja cerkvice je pravokotna, apsida polkrožna

 • notranjost pokriva plitka ovalna kupola

 • stene in strop so poslikane

 • v ovalni kupoli je freska (Sveti Duh v podobi goloba in Bog Očet na oblakih, obdan z angeli)

 • namesto oltarne slike je na steno naslikana freska Jezusa na križu.

 • v vogalih so v grizaj tehniki naslikani prizori Jezusovega mučenja in trpljenja (Jezus na Oljski gori, bičanje, kronanje s trnjem, padec pod križem)

 • nad obokom pri prezbiteriju je kronogram DILIgIte CrVCIfIXuM (Slavite Križanega - leto 1775)

 • na oboku nad vhodnimi vrati je kronogram CrVCIs DOMInI sIc nobIs LaVs atqVe IVbILatlo (Znamenje Gospodovega križa nam bodi čast in hvala - leto 1830)

 • nad severnim oknom je napis RENOVATUM, nad južnim paMDDDCXCI - (1891)

 • to kvalitetno iluzionistično pozno baročno fresko je izdelal avstrijski dvorni slikar Josef Adam Molk

 • avtorstvo cerkve pripisujejo mariborskemu stavbeniku Janezu Nepomuku Fuchsu

 • V zvoniku sta nekoč visela dva bronasta zvonova z letnicami 1770 (vlit v Grazu) in 1837 (vlit v Mariboru) - a je oba vzela prva svetovna vojna

 

Pomembnejše letnice iz njene zgodovine:

 • 1773 - 1775 - pozidana na mestu starejše napol razpadle kapele, omenjene leta 1765

 • 1831 - obnovljena

 • 1835 - prizidan zvonik

 • portal nosi vklesano letnico gradnje 1775 - vrata so še originalna

 • 1891 - ponovno obnovljena, nova pločevina, jabolko in križ na zvoniku


Zadnje obnove:

 • leta 1970 so cerkvico od zunaj temeljito obnovili: nova fasa, v stolpu nova polkna (hrast), prepleskana pločevina na stolpu, prvič nameščen strelovod, v notranjosti pa napeljana elektrika.

 • leta 1983 je bila cerkvica pokrita z novim bobrovcem

 • leta 2000 smo v notranjosti odstranili preperel omet in ga nadomestili z novim (do višine približno enega metra)

 • dotrajan kamniti tlak smo zamenjali z novim (črne kocke so nove), bel na roko klesan pohorski marmor pa smo vrnili na njegovo mesto

 • celotno zunanjost smo oklepali in cerkvico "oblekli" z novo fasado

 • porušili smo prizidane stopnice na kor v zvoniku in namesto njih namestili nove, kovinske

 • 2009 - popravilo pločevine na strehi zvonika (Trčko)

 • 2009 - nameščeni žlebovi in odtočne cevi na strehi zakristije (Trčko)

 • 2010 - ureditev zakristije - kamniti tlak, prebeljena zakristija, novo okno, prebarvana obojna vrata
Print Friendly and PDF