Cerkvica sv. Križa,                              pravimo ji tudi Križna kapela, je naša najmlajša in hkrati najmanjša podružnica. Leži na meji med med hočko in slivniško župnijo na Glivniku.   Ladja cerkvice je pravokotna, apsida polkrožna notranjost pokriva plitka ovalna kupola stene in strop so poslikane v ovalni kupoli je freska (Sveti Duh v podobi goloba in Bog Očet na oblakih, obdan z angeli) namesto oltarne slike je na steno naslikana freska Jezusa na križu. v vogalih so v grizaj tehniki naslikani prizori Jezusovega mučenja in trpljenja (Jezus na Oljski gori, bičanje, kronanje s trnjem, padec pod križem) nad obokom pri prezbiteriju je kronogram DILIgIte CrVCIfIXuM (Slavite Križanega - leto 1775) na oboku nad vhodnimi vrati je kronogram CrVCIs DOMInI sIc nobIs LaVs atqVe IVbILatlo (Znamenje Gospodovega križa nam bodi čast in hvala - leto 1830) nad severnim oknom je napis RENOVATUM, nad južnim paMDDDCXCI - (1891) to kvalitetno iluzionistično pozno baročno fresko je izdelal avstrijski dvorni slikar Josef Adam Molk avtorstvo cerkve pripisujejo mariborskemu stavbeniku Janezu Nepomuku Fuchsu V zvoniku sta nekoč visela dva bronasta zvonova z letnicami 1770 (vlit v Grazu) in 1837 (vlit v Mariboru) - a je oba vzela prva svetovna vojna   Pomembnejše letnice iz njene zgodovine: 1773 - 1775 - pozidana na mestu starejše napol razpadle kapele, omenjene leta 1765 1831 - obnovljena 1835 - prizidan zvonik portal nosi vklesano letnico gradnje 1775 - vrata so še originalna 1891 - ponovno obnovljena, nova pločevina, jabolko in križ na zvoniku Zadnje obnove: leta 1970 so cerkvico od zunaj temeljito obnovili: nova fasa, v stolpu nova polkna (hrast), prepleskana pločevina na stolpu, prvič nameščen strelovod, v notranjosti pa napeljana elektrika. leta 1983 je bila cerkvica pokrita z novim bobrovcem leta 2000 smo v notranjosti odstranili preperel omet in ga nadomestili z novim (do višine približno enega metra) dotrajan kamniti tlak smo zamenjali z novim (črne kocke so nove), bel na roko klesan pohorski marmor pa smo vrnili na njegovo mesto celotno zunanjost smo oklepali in cerkvico "oblekli" z novo fasado porušili smo prizidane stopnice na kor v zvoniku in namesto njih namestili nove, kovinske 2009 - popravilo pločevine na strehi zvonika (Trčko) 2009 - nameščeni žlebovi in odtočne cevi na strehi zakristije (Trčko) 2010 - ureditev zakristije - kamniti tlak, prebeljena zakristija, novo okno, prebarvana obojna vrata https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4882