Preskoči na vsebino


Podružnična cerkev sv. Lenarta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 stoji v Pivoli, na obronkih Pohorja. V celoti je krita s skriljem

 

Pomembnejše letnice iz njene zgodovine

  • 1529 - cerkev prvič omenjena

  • 1642 obnovljena? in pozidana - na to opozarja letnica vklesana v živo skalo ob vhodu v cerkev

  • 1724 - izklesan in vgrajen glavni portal

  • 1724 - 1727 - v zasnovi poznogotsko stavbo so v teh letih barokizirali, jo obokali in na novo opremili. Od tedaj cerkveno ladjo pokrivata dve plitki kupoli, prezbiterij je sosvodnično obokan, v zakristiji pa je križni obok

  • 1727 - izklesan in vgrajen južni portal

  • 1759 - obnovljen zvonik

  • 1761 - pozidana pevska empora (kor), ki sloni na dveh toskanskih stebrih

  • 1783 - tlakovana s pohorskim marmorjem - o tem priča letnica vklesana v stopnico v prezbiterij

  • začetek 19. stoletja (verjetno) - cerkvici je bil dograjen še najmlajši del: veža pred glavnim vhodom


Zadnje obnove:

1970: namestili strelovod in popravili streho

1985: prekrili s kamnom - mojstri iz Zreč (Podgrajšek)

1989: vlom v cerkev – odnesli 6. baročnih angelov, dva križa in kip Matere Božje

1994 - cerkev od zunaj temeljito obnovljena:

         - obnovljeno je bilo ostrešje,

         - cerkev je bila v celoti prekrita s skriljem in

         - na novo ometana ter poslikana fasada,

         - zamenjana vsa okna

1999 -  Obnovljena notranjost cerkev :

           - napeljana elektrika,

           - prebeljena notranjost (g. Longar),

           - obnovljen tlak in podesta pod obnovljenimi starimi klopmi

           - restavriran antipendij oltarja sv. Bolfenka (šk. rest. delavnica)

2001 - na nov "rušt" (Karel Visočnik - Berladin) nameščeni in elektrificirani trije železni zvonovi, podarjeni od župnije Rateče na Gorenjskem (vliti pri K.I.D. leta 1921)

2002 - uredili električno zvonjenje (g. Martin Kočevar).

2003 - obnovljene in blagoslovljene orgle (obnovil jih je domačin Miran Dovnik, blagoslovil škof dr. Anton Stres)

2005 - obnovljena zakristija:

           - nov kamnit tlak iz kararskega marmorja (Korpar)

           - ter omara za liturgično posodje, knjige in oblačila (g. Jože Emeršič)

2006 - nameščen starejši stekleni lestenec (Vili Vršič)

2016 - obnovljen stranski oltar Device Marije (ga. Polona Petek)

2017 - obnovljen glavni oltar sv. Lenarta (ga. Polona Petek)

2018 - obnovljen stranski oltar sv. Bolfenka (ga. Polona Petek)

2019 - prebeljena fasada, prebarvana okna in okovje (g. Franjo Tolič)

2019 - nameščeni žlebovi in odtočne cevi iz rheinzink pločevine (g. Janez Ajd)
Print Friendly and PDF