Podružnična cerkev sv. Lenarta                                    stoji v Pivoli, na obronkih Pohorja. V celoti je krita s skriljem   Pomembnejše letnice iz njene zgodovine 1529 - cerkev prvič omenjena 1642 obnovljena? in pozidana - na to opozarja letnica vklesana v živo skalo ob vhodu v cerkev 1724 - izklesan in vgrajen glavni portal 1724 - 1727 - v zasnovi poznogotsko stavbo so v teh letih barokizirali, jo obokali in na novo opremili. Od tedaj cerkveno ladjo pokrivata dve plitki kupoli, prezbiterij je sosvodnično obokan, v zakristiji pa je križni obok 1727 - izklesan in vgrajen južni portal 1759 - obnovljen zvonik 1761 - pozidana pevska empora (kor), ki sloni na dveh toskanskih stebrih 1783 - tlakovana s pohorskim marmorjem - o tem priča letnica vklesana v stopnico v prezbiterij začetek 19. stoletja (verjetno) - cerkvici je bil dograjen še najmlajši del: veža pred glavnim vhodom Zadnje obnove: 1970: namestili strelovod in popravili streho 1985: prekrili s kamnom - mojstri iz Zreč (Podgrajšek) 1989: vlom v cerkev – odnesli 6. baročnih angelov, dva križa in kip Matere Božje 1994 - cerkev od zunaj temeljito obnovljena:          - obnovljeno je bilo ostrešje,          - cerkev je bila v celoti prekrita s skriljem in          - na novo ometana ter poslikana fasada,          - zamenjana vsa okna 1999 -  Obnovljena notranjost cerkev :            - napeljana elektrika,            - prebeljena notranjost (g. Longar),            - obnovljen tlak in podesta pod obnovljenimi starimi klopmi            - restavriran antipendij oltarja sv. Bolfenka (šk. rest. delavnica) 2001 - na nov "rušt" (Karel Visočnik - Berladin) nameščeni in elektrificirani trije železni zvonovi, podarjeni od župnije Rateče na Gorenjskem (vliti pri K.I.D. leta 1921) 2002 - uredili električno zvonjenje (g. Martin Kočevar). 2003 - obnovljene in blagoslovljene orgle (obnovil jih je domačin Miran Dovnik, blagoslovil škof dr. Anton Stres) 2005 - obnovljena zakristija:            - nov kamnit tlak iz kararskega marmorja (Korpar)            - ter omara za liturgično posodje, knjige in oblačila (g. Jože Emeršič) 2006 - nameščen starejši stekleni lestenec (Vili Vršič) 2016 - obnovljen stranski oltar Device Marije (ga. Polona Petek) 2017 - obnovljen glavni oltar sv. Lenarta (ga. Polona Petek) 2018 - obnovljen stranski oltar sv. Bolfenka (ga. Polona Petek) 2019 - prebeljena fasada, prebarvana okna in okovje (g. Franjo Tolič) 2019 - nameščeni žlebovi in odtočne cevi iz rheinzink pločevine (g. Janez Ajd)https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4881