Preskoči na vsebino


Nadžupnijska cerkev sv. Jurija v Hočah

je v Slovniji edina cerkev, ki hrani pod seboj srednjeveško kripto. O kripti glej http://www.hoce-slivnica.si/kulturne-znamenitosti/hocka-kripta.html 

 • 11. stoletje (prva tretjina ali pa najkasneje druga polovica) - cerkev zgrajena; pod njo kripta s kapelo Device Marije in dvoladijski prostor za relikvije

 • 1146 - prvič omenjena župnijska cerkev Sv. Jurija v Hočah v do danes ohranjenem pisnem dokumentu

 • 13. stoletje (druga polovica) - podrli so večino stare cerkvene ladje in zgradili novo - razen pritlehnega dela južne stene (ta je še danes iz prvotne cerkve!). Ob tem so cerkev za dva metra podaljšali proti zahodu in toliko tudi razširili proti severu


 
 • 15. stoletje (sredina in konec) - pozidana sedanji prezbiterij in zvonik

 • 1532 - pozidana sedanja cerkev

 • 1757 - ladjo so za 6,6 m podaljšali proti zahodu, prizidali vhodno vežo in vzidali pevsko emporo (kor), prizidali severno kapelo in popolnoma prezidali južno kapelo, zazidali stara zgodnjegotska okna in prebili nova pravokotna z lunetami (po dva v vsaki podolžni steni), predelali slavolok ter vso cerkev enotno ostrešili.

 • 1766 - posvečena sedanja cerkev

 • 1769 - nadzidali so zvonik in namestili stolpno uro

 • 1797 - prizidali podkleteno zakristijo z oratorijem ter jo skupaj z južno kapelo pultasto ostrešili (baročna faza).

 • 1797? - ladjo na novo tlakovali in uredili nov vhod v kripto na južni strani prezbiterija zunaj cerkve - kot je še danes

 • 1860 - v prezbiterij so vdelali (5/8 zaključek) še dve okni, ter vseh pet neogotsko predelali


Zadnje obnove:

 • 20. stoletje - popis zadnjih obnov cerkve glej pri seznamu župnikov - dušnih pastirjev v Hočah od št. 42 dalje...


Več na ...
Print Friendly and PDF