Nadžupnijska cerkev sv. Jurija v Hočah je v Slovniji edina cerkev, ki hrani pod seboj srednjeveško kripto. O kripti glej http://www.hoce-slivnica.si/kulturne-znamenitosti/hocka-kripta.html  11. stoletje (prva tretjina ali pa najkasneje druga polovica) - cerkev zgrajena; pod njo kripta s kapelo Device Marije in dvoladijski prostor za relikvije 1146 - prvič omenjena župnijska cerkev Sv. Jurija v Hočah v do danes ohranjenem pisnem dokumentu 13. stoletje (druga polovica) - podrli so večino stare cerkvene ladje in zgradili novo - razen pritlehnega dela južne stene (ta je še danes iz prvotne cerkve!). Ob tem so cerkev za dva metra podaljšali proti zahodu in toliko tudi razširili proti severu   15. stoletje (sredina in konec) - pozidana sedanji prezbiterij in zvonik 1532 - pozidana sedanja cerkev 1757 - ladjo so za 6,6 m podaljšali proti zahodu, prizidali vhodno vežo in vzidali pevsko emporo (kor), prizidali severno kapelo in popolnoma prezidali južno kapelo, zazidali stara zgodnjegotska okna in prebili nova pravokotna z lunetami (po dva v vsaki podolžni steni), predelali slavolok ter vso cerkev enotno ostrešili. 1766 - posvečena sedanja cerkev 1769 - nadzidali so zvonik in namestili stolpno uro 1797 - prizidali podkleteno zakristijo z oratorijem ter jo skupaj z južno kapelo pultasto ostrešili (baročna faza). 1797? - ladjo na novo tlakovali in uredili nov vhod v kripto na južni strani prezbiterija zunaj cerkve - kot je še danes 1860 - v prezbiterij so vdelali (5/8 zaključek) še dve okni, ter vseh pet neogotsko predelali Zadnje obnove: 20. stoletje - popis zadnjih obnov cerkve glej pri seznamu župnikov - dušnih pastirjev v Hočah od št. 42 dalje... Več na ...https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4876