Krajevne povezave - OBČINA HOČE - SLIVNICA  http://www.hoce-slivnica.si/index.php - KRAJEVNI URAD HOČE http://hoce-slivnica.com/slo/Obcina/kraj_uradi.html - KRAJEVNA SKUPNOST HOČE http://www.hoce-slivnica.si/krajevne-skupnosti/krajevna-skupnost-hoce.html - KRAJEVNA SKUPNOST REKA - POHORJE http://www.hoce-slivnica.si/krajevne-skupnosti/krajevna-skupnost-reka-pohorje.html - KRAJEVNA SKUPNOST ROGOZA http://www.hoce-slivnica.si/krajevne-skupnosti/krajevna-skupnost-rogoza.html - KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=274 - KMETIJSKA ZADRUGA HOČE http://www.kz-hoce.si/ - FAKULTETA ZA KMETIJSTVO http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/ - OSNOVNA ŠOLA HOČE http://www.os-hoce.si/ - PODRUŽNIČNA ŠOLA REKA - POHORJE - http://www.os-hoce.si/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=63 - VRTEC HOČE IN ROGOZA http://www.os-hoce.si/index.php?option=com_content&view=article&id=818&Itemid=160 - PODRUŽNIČNA ŠOLA RAZVANJE http://www.o-fpreserna.mb.edus.si/Razvanje_splet/indexrazvanje.htm - VRTEC RAZVANJE http://www.itis.si/VRTEC-JOZICE-FLANDER-MARIBOR?4634018 - POŠTA HOČE http://www.itis.si/MARIBOR_POSTA-SLOVENIJE?4656148 - KNJIŽNICA HOČE http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=298&p=1 - ZDRAVSTVENI DOM HOČE http://www.hoce-slivnica.si/splosne-informacije/zdravstvo.html - LEKARNA HOČE http://www.itis.si/LEKARNA-HORVAT-CIRIL?4556511 - GASILCI HOČE http://www.gasilci-hoce.si/ - GASILCI RAZVANJE http://www.pgd-razvanje.si/portal/ - GASILCI BOHOVA http://www.gasilecsem.si/o_drustvu.php?idd=1363 - ORGLARSKA DELAVNICA http://orgle.slomsek.net/ - BOTANIČNI VRT http://fk.uni-mb.si/botvrt/ - PLANINSKO DRUŠTVO SKALCA http://www.pdskalca.si/ - GOSTIŠČA http://www.hoce-slivnica.si/gostisca/ - TURISTIČNA PONUDBA http://www.hoce-slivnica.si/turisticna-ponudba/4.html - FOTO FOKUS HOČE http://www.fotofokus.si/ - POGREBNO PODJETJE ALZIS http://www.pogrebi.info/pogrebna_podjetja_tajerska_2.html - POGREBNO PODJETJE YAMACO http://www.pogrebi.info/yamaco_doo.html      https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4935