SVETA SPOVED - moja sprava z Bogom in s Cerkvijo Po ZAKRAMENTU SPRAVE ali SPOVEDI se spravimo z Bogom, s katerim smo zaradi svojega greha prekinili odnos ter lahko zaživimo svoje življenje znova. Spravimo se tudi s Cerkvijo, od katere nas je greh oddaljil ali celo izključil.   POGOJI Da bi dobro opravili sv. spoved, je potrebno: dobro si izprašati vest; kesati se grehov; narediti trden sklep in se odločiti, da ne bomo več grešili, da se bomo varovali grešne priložnosti in popravili škodo, ki smo jo povzročili s svojimi grehi; grehe iskreno priznati duhovniku - spovedati se; opraviti pokoro, ki nam jo je naložil spovednik.   Priprava na sv. spoved Postavimo se v Božjo pričujočnost. Zahvalimo se Bogu za prejete dobrote, prosimo ga, naj nam da spoznati naše napake in grehe in naj nam pomaga, da jih popravimo. Pred sveto spovedjo premislim: Ali grem vsaj enkrat na leto k spovedi ali pa menim, da nimam nobenega greha? sem vestno opravil pokoro, ki sem jo dobil pri zadnji spovedi? Kdaj sem bil nazadnje pri sveti spovedi? Ali sem kakšen večji greh pozabil povedati? Sem kakšen greh zavestno zamolčal? Sem vestno opravil pokoro, ki mi je bila naložena pri zadnji spovedi? Sem po svojih močeh povrnil škodo, ki sem jo povzročil s svojimi grehi? Sem se trudil, da ne bi več grešil? Sem se varoval tudi grešne priložnosti? Kateri greh največkrat ponavljam in zakaj? Sem se morda na kak greh že navadil? Sem se trudil za rast v duhovnem življenju? Na kaj bom moral biti v prihodnje posebej pozoren? V čem je moj trdni sklep o poboljšanju?     Zakrament sv. spovedi lahko v naši župniji prejmete pred sv. mašo ali po njej, ali kadarkoli po dogovoru   Spovedovanje v mestu: - pri frančiškanih: Nedelja: med mašami: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 in 20.00 Delavniki: 6.30-7.00, 8.00-8.30, 9.00-9.30, 19.00-19.30 (z.č. 18.00-18.30) Izven tega časa lahko pokličete spovednika v župnijski prodajalni, pisarni ali zakristiji. V tednu pred božičem in pred veliko nočjo je pri frančiškanih celodnevno spovedovanje! - v stolnici: ob nedeljah in praznikih: med sveto mašo Delavniki: od 6.30 do 8.30 in od 18.00 ( v poletnem času 19.00) dalje  https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4929