Krst, vrata življenja in božjega kraljestva, je prvi zakrament nove zaveze. Kristus ga je namenil vsem, da bi imeli večno življenje (prim. Jn 3, 5). Potem ga je z evangelijem vred zaupal svoji Cerkvi, ko je apostolom naročil: "Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha" (Mt 28, 19). Zato je krst v prvi vrsti zakrament tiste vere, s katero ljudje, razsvetljeni z milostjo Svetega Duha, odgovorijo na Kristusov evangelij. Cerkev, ki je prejela naročilo oznanjevati evangelij in krščevati, je že od prvih stoletij naprej krščevala ne le odrasle, ampak tudi otroke... Za popolno uresničitev zakramenta je treba, da so otroci pozneje vzgojeni v tisti veri, v kateri so bili krščeni; temelj za to pa bo prej prejeti zakrament. Krščanska vzgoja, do katere imajo otroci pravico, teži le za tem, da jih polagoma privede do spoznanja odrešitvenega božjega načrta v Kristusu, tako da bodo končno sami znali pritrditi tisti veri, v kateri so bili krščeni. Iz predhodnih navodil obrednika SVETI KRST Krst v naš župniji: prijava in vpis za krst je med uradnimi urami; priprava na krst je predvidoma v četrtek pred nedeljo krsta ob 19.00 (zimski čas) oz. 20.00 (poletni čas); krščevanje je redno drugo nedeljo v mesecu po drugi nedeljski sv. maši ob 11.00, sicer po dogovoru.  https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4926