Podružnica sv. Mihaela v Razvanju               Podružnična cerkev sv. Mihaela v Razvanju stoji na rahli vzpetini nad vasjo Razvanje. Je najstarejša ohranjena stavba v Podravju, ki je še v funkciji in služi svojemu prvotnemu namenu. Poleg hoške pražupnijske cerkve je ta cerkvica najpomembnejša arhitektura na ozemlju naše župnije; je edina od naših cerkva, ki je še danes tesno objeta z vaškim pokopališčem.   Pomembnejše letnice iz njene zgodovine: - 985 - prva pisna omemba kraja; takrat kot Razuuai - začetek 11. stoletje (vsaj, morda celo konec 10.) - v najstarejši fazi svojega obstoja je cerkvica bila predromanska štirikotna dvorana za kultne in posvetne namene - 1112 - cerkev prvič omenjena kot lastniška cerkev tamkajšnjega dvora - 1146 (okoli) so ji prizidali oltarni prostor, polkrožne oblike kot apsido - Današnja cerkev je bila sezidana v 13. stoletju (ohranjen pa je del zahodne, vsa južna in precej vzhodne stene iz prvotne) - v začetku 16. stoletja so jo gotizirali; ladjo najprej za slaba dva metra razširili proti severu, jo povišali za okoli en meter ter jo ponovno ravno stropali. Nato so podrli večino prvotne zahodne fasade in vanjo vgradili zvonik ter končno odstranili še staro apsido in jo nadomestili s sedanjim, petosminsko sklenjenim prezbiterijem           - istočasno je ladja dobila nov glavni in stranski portal, nov slavolok in nova okna: dve v južni in eno v zahodni steni - začetek 18. stoletja: dvignili so ladjo še za okoli dva metra, jo banjasto obokali s pomočjo notranjih nosilcev in sosvodnic in ji vzidali pevsko emporo (kor), počivajočo na dveh toskanskih stebrih - 1756 - prizidana zakrisija - 1785 - cerkev je bila zaprta in izbrisana ji je bila posvetitev - 1828 - so cerkev renovirali in strop med rebri prezbiterija poslikali s freskami (slikar Jože Rajter) - 1890 - vlili nov cementni tlak v cerkvi   Zadnje obnove: - 1988 - obnova fasade - 1997 - v notranjosti odstranjen preperel omet, na novo napeljana elektrika, priprava za ozvočenje, nov omet, nov parket pod klopmi in nameščene nove klopi - 1998 - prebeljena notranjost cerkve, urejena centralna kurjava, obnovljen lestenec in večna luč, nov tekač, zunaj pa prekrit že dolgo neprekrit južni del strehe, ob zvoniku pa nameščena bakrena pločevina - 2000 - elektrificiran edini zvon - 2001 - popravljena stara omara v zakristiji in dodana še ena nova (Emeršič); na novo urejeno ozvočenje (Gosak) - 2003 - Domačinka slikarka ga. Hermina Tobias je naslikala in nam podarila nov križev pot (po stari tiskani predlogi) - 2004 - nov kamniti tlak v prezbiteriju, nov oltar in ambon (kamnosek Korpar, kipar Tobias - oba domačina, oltar je posvetil pom. škof dr. Anton Stres)) - 2005 - obnovljen nekdanji tabernakelj in leseni kipi sv. Mihaela in dveh stranskih angelov; nameščena kamnita menza, na kateri stoji tabernakelj              - na stranska oltarja nameščeni kamniti mizi              - na novo nameščena elektronsko vodena stolpna ura (financirala podjetnika domačina, g. Bračko in g. Ledinek)              - cerkev od zunaj prebeljena (g. Jože Hude iz Maribora) - 2009 - nameščena cisterna za plin - 2010 - prebeljena zakristija (g. Koser) - 2010 - krajevna skupnost uredila odtoke strešne vode in na novo tlakovala plato ob vhodu na pokopališče in v cerkev - 2011 - nov križ ob cerkvi (napravil g. Vlado Ternjak), obnovljen korpus, na novo nameščen kipec Marije (g. Valter Donik) - 2012 - krajevna skupnost tlakovala še ostanek poti okoli cerkve - 2014 - cerkev od zunaj prebeljena (g. Franjo Tolič) - 2015 - obnovljen stranski oltar sv. Trojice (g. Boštjan Roškar) - 2015 - "novi" hrastovi stoli v prezbiteriju - dar župnije Starše (obnovil g. Bratuša) - 2016 - obnovljen stranski oltar Žalostne Matere Božje (g. Boštjan Roškar) - 2018 - cerkev in zakristija znotraj prebeljena (g. Franjo Tolič) - na slavoloku pod beležem odkrili "neznanega" papeža            - nov tekač v cerkvi in tepih v zaristiji - 2019 - zbrušen in na novo polakiran parket pod klopmi (g. M. Glavica)           - obnovljen kip Marije in ohišje nosilnice (P. Petek)           - nova zahodna vhodna vrata na zvoniku (J. Emerič)           - posodobljeno zvonjenje in stolpna ura       Več na ...    https://zupnija-hoce.rkc.si/index.php/content/display/4880