Preskoči na vsebino


Mati mnogih hčera

 

Upravičeno in s ponosom smemo nadžupnijo sv. Jurija v Hočah imenovati MATI MNOGIH HČERA. V njeni dolgi zgodovini je namreč na ozemlju, ki ga je župnija prvotno obsegala, nastalo kar 56 danes delujočih samostojnih župnij.

 • Že med leti 1085 - 1096 se je iz očitno preobsežno zasnovane Hočke pražupnije izdvojila najprej konjiška pražupnija, vsaj leta 1146 pa še slivniška pražupnija. Vse tri so leta 1146 kot pražupnije prvič omenjene v istem, do danes ohranjenem, pisnem dokumentu.

 • Od leta 1146 je na ozemlju, kot ga je po prvi pisni omembi obsegala pražupnija Hoče, do danes nastalo 25. samostojnih župnij.

Današnje župnije, ki so nastale na območju pražupnije sv. Jurija - Hoče po letu 1146:

 • 1214 - ustanovljena župnija Sv. Lovrenca na Pohorju (žup. cerkev omenjena že 1184, zidana v 12. stoletju)

 • 1261 - omenjena župnija Majšperk, omenjena tudi ž.c.; sedanja cerkev zidana pred l. 1639, posvečena 1929 (sv. Miklavž, škof)

 • 1289: ustanovljena župnija Sv. Magdalena - Maribor.

 • 1387 - prvič omenjena župnijska cerkev Sv. Jakoba v Limbušu;

 • 1395 - že pred tem letom osamosvojena cerkvena skupnost Hajdina (omenjena že v 12. in 13. stoletju)

 • 1430 - omenjena župnijska cerkev Zavrč, sedanja c. zidana 1670

 • 1498 - ustanovljena župnija Sv. Lovrenc na Dravskem polju; ž.c. omenjena že 1323, zidana 1414, sedanja 1662

 • 1545 - že pred tem letom ustanovljena župnija Sv. Vid pri Ptuju; že pred 1395 osamosvojena cerkvena skupnost Videm pri Ptuju; sedanja cerkev zidana 1445; posvečena 1760

 • 1563 - ustanovljena župnija Žetale; samostojni vikariat že 1374

 • 1625 - ustanovljena župnija Ruše; stara župnijska cerkev zidana 905 - 1004 in posvečena 1140; nova cerkev 1387, posvečena 1713

 • 1751 - ustanovljena župnija Sv. Andraž v Halozah (Leskovec) - ž.c. zidana pred 1545

 • 1784 - ustanovljena župnija Sv. Trojice - Podlehnik; ž. c. zidana 1654

 • 1784 - ustanovljena župnija Cirkulane; prvotna cerkev (sedaj podružnica sv. Katarine Aleksandrijske - zidana v 13. stol.)

 • 1787 - ustanovljena župnija Št. Janž na Dravskem polju - Starše; prva vest o Janezovi cerkvi v Staršah je že iz leta 1441, ž.c. omenjena 1567, sedanja zidana in posvečena 1833

 • 1874 - ustanovljena župnija Sv. Marija v Puščavi

 • 1940 - ustanovljena župnija Maribor - Sv. Jožef.

 • 1948 - ozemeljsko se loči od hočke nadžupnije in ustanovi samostojna župnija Maribor - Brezje (Vneboveta Devica Marija);1587 - sezidana stara c.; sedanja je iz leta 1592

 • 1953 - ustanovljena župnija Mribor - Sveto rešnje Telo

 • 1957 - ustanovljena župnija Maribor - Radvanje (Sv. Frančišek Asiški)

 • 1962 - sv. Miklavž na Dravskem Polju se kot zadnja župnija ozemeljsko (iz)loči iz Hočke nadžupnije; župnijska cerkev omenjena 1382, zidana v 16. stoletju

 • 1965 - ustanovljena župnija Maribor - Tezno (Sv. Ciril in Metod)

 • 1972 - ustanovljena župnija Maribor - Pobrežje (Marija - Mati Cerkve)

 • 19.3. 1973 - ustanovljena župnija Kidričevo (Sv. Družina)

 • 1976 - ustanovljena župnija Maribor - Sv. Križ

 • 1986 - na območju nekdanje pražupnije Hoče ustanovljena zadnja župnija Maribor - Sv. Janez Bosco


1085 - 1096 - v teh letih se je iz prvotne - primarne Hočke pražupnije - izdvojila konjiška pražupnija; od takrat so na konjiškem območju nekdanje hočke prafare nastale naslednje župnije:

 • 1146 - prvič omenjena konjiška pražupnija - v istem dokumentu kot hočka in slivniška pražupnija; ž.c. zgrajena okoli leta 1000.

 • v 12. stoletju - zidana ž.c. Čadram - Oplotnica; sedanja 1895-1899; župnija od 1756

 • 1251 - Poljčane (ž.c. zidana v 2.polovici 12. stoletja; sedanja c. Sv. Križa 1895)izločene iz Koniške nadžupnije in dodeljene pražupniji Slivnica; 1760 - ustanovljena župnija Poljčane;

 • 1251 - Laporje - (ž.c. omenjena 1251; zidana 1374; posvečena 1911 - Sv. Filip in Jakob, apostola)izločeno iz Konjiške pražupnije in dodeljeno pražupniji Slivnica) - ok. 1300 - ustanovljena župnija Laporje;

 • 1732 - ustanovljena župnija Črešnjice; ž.c. Naše ljube Gospe

 • 1751 - ustanovljena župnija Loče pri Poljčanah; 1431 že omenjena ž.c.; sedanja c. zidana 17. stoletje

 • 1766 - ustanovljena župnija Prihova; ž.c. zidana 1357 - 1562; posvečena 1766

 • 1770 - ustanovljena župnija Zreče; ž.c. omenjena 1390; zidana 1640; 1988 dozidana in posvečena nova

 • 1785 - ustanovljena župnija Kebelj; župnija omenjena že 1251; 1891 samostojna župnija, ž.c. zidana 1391

 • 1787 - ustanovljena župnija Sv. Kunigunda na Pohorju; ž.c. zidana okoli 1391

 • 1787 - ustanovljena župnija Sv. Jernej pri Ločah; ž.c. omenjena 1405, zidana 14. stoletje

 • 1782 - ustanovljena župnija Špitalič; ž.c. zidana 1160 - 1190

 • 1789 - ustanovljena župnija Žiče; ž.c. zidana 1308; sedanja 1661


1146 - iz primarne pražupnije Hoče se izloči še pražupnija Slivnica; od takrat so na slivniškem območju nekdanje hočke prafare nastale naslednje župnije:

 • 1146 - omenjena pražupnija Slivnica (Cerkev Device Marije)

 • v 13. stoletju - ustanovljena župnija Tinje; ž.c. zidana pred 1251 (Sv. Peter in Pavel, apostola); 1251 dodeljena v konjiško pražupnijo

 • 1249 - ustanovljena župnija Spodnja Polskava; ž.c. omenjena 1237; sedanja zidana 1686 (Sv. Štefan, mučenec)

 • 1252 - omenjena župnija Slovenska Bistrica; ž.c. omenjena 1240; sedanja zidana v začetki 18. stoletja (Sv. Jernej, apostol)

 • 1252 - prvič omenjena župnija Črešnjevec; ž.c. zidana 1374 (Sv. Mihael, nadangel)

 • 1687 - ustanovljena župnija Sv. Martin na Pohorju; ž.c. omenjena 1252; zidana v 1. polovici 13. stoletja

 • 1711 - ustanovljena župnija Cirkovce; župnijska cerkev omenjena 1404

 • 1761 - ustanovljena župnija Gornja Polskava; ž.c. zidana 1619 (Sv. Trojica)

 • 1766 - ustanovljena župnija Makole; ž.c. omenjena 1441 (Sv. Andrej, apostol)

 • 1786 - ustanovljena župnija Ptujska Gora; ž.c. zidana okoli 1400; posvečena 1414

 • 1844 - ustanovljena župnija Fram, ž.c. omenjena že 1694, sedanja zidana 1875, posvečena 1876

 • 1870 - ustanovljena župnija Studenice; ž.c. (sedanja) zidana okoli 1277

 • 1872 - ustanovljena župnija Stoperce; ž.c. zidana 1441; (Sv. Anton Puščavnik)

 • 1891 - ustanovljena župnija Ložnica; vikariat že od 1787; ž.c. sv. Venčesla omenjena 1251; 1251 dodeljena v pražupnijo Konjice

 • 1966 - ustanovljena župnija Rače (Sv. Jožef); ž.c. zidana 1967


Znana je cela vrsta dušnih pastirjev, ki so delovali v Hočah.


Več na ...

Lokacija:
Print Friendly and PDF