Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Karitas

 • TRR župnijske Karitas Hoče: 24100-8004416796


Sodelavci Karitas delujemo v skladu z ETIČNIMI NAČELI KARITAS:

 1. Etičnost – »zrcalo« ravnanja sodelavcev Karitas

 2. Prostovoljnost – posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela

 3. Pomoč drugemu v stiski je samopomoč v osebni rasti

 4. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja

 5. Sodelovanje in medsebojna pomoč sodelavcev Karitas

 6. Sprejemanje različnosti prosilcev pomoči

 7. Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva

 8. Pomoč ljudem v stiski je vzgoja za samostojnost in samopomoč

 9. Prednostna naloga – nepokrite socialne stiske

 10. Zaščita šibkih osebnosti v javnosti.

Vizija Karitas je civilizacija ljubezni.


 

Župnijsko Karitas vodi ga. Marija Strašek - Vrecl.

Članice in člani Karitas Hoče se prvi ponedeljek v mesecu zbiramo na naša mesečna srečanja, kjer skupaj načrtujemo, organiziramo in preverjamo našo dobrodelno aktivnost, hkrati pa se tudi izobražujemo.


Programi, ki jih izvajamo:

 • Pomoč družinam in posameznikom v stiski – materialna pomoč, delitev hrane, v večji stiski plačilo položnic. Ravnamo v skladu s Pravilnikom o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim.

 • Pomoč starim, bolnim in invalidom – obiski na domovih, v Domu Danice Vogrinec za starostnike na Pobrežju in Taboru, na Teznu in v domu Sonček, voščila pred prazniki in ob rojstnih dnevih, trideset jih obdarimo z naročnino na Prijatelja. V mesecu maju pa organiziramo srečanje gasilcev, srečanje zakonskih jubilantov in srečanje starejših župljanov.

 • Pomoč otrokom – Da bo korak v šolo bolj vesel, pomoč s šolskimi potrebščinami; letovanja otrok, pomoč pri plačilu šolske prehrane, šole v naravi; botrstvo na daljavo...

 • Preventivni programi – organizacija predavanj za sodelavce Karitas in izven, izobraževanja za sodelavce, udeležujemo se dekanijskih in škofijskih srečanj za sodelavce in sodelavke Karitas...

 • Vsako leto pripravimo v mesecu novembrtu dobrodelni koncert Odpri srce in dlan, v decembru pa Miklavževanje za najmlajše...

 • Pridružujemo se tudi akcijam, ki jih organizira Škofijska karitas ali Slovenska karitas: Otroci nas potrebujejo, Postna akcija, 40 dni brez alkohola, Za srce Afrike, Dar ene sveče, Klic dobrote, Živa Karitas - za domove za ostarele.


Člani in članice naše župnijske Karitas:

Bedenik Brigita, tajnica

Bergauer Marica

Frangež Dragica

Frangež Marija

Kac Drago

Kac Jerica

Kac - Zupanič Katja

Kozar Jelka

Ledinek - Sernc Polonca

Lovrenčič Anton

Ornik Stanka

Ozvatič Barbara

Petrič Alojz

Pintarič Aleš

Pintarič Viktorija

Poredoš Justina

Strašek – Vrecl Marija, voditeljica

Tobias Filip

Topolovec Jožica

Trlep Ivanka

Vrečko Slavica


Občasno nam ob posameznih prireditvah in akcijah priskočijo na pomoč tudi drugi.

Veseli bomo, če nam boste tudi vi pomagali, da bomo tudi v bodoče lahko -znotraj naših možnosti in zmožnosti - pomagali ljudem, ki zaidejo v kakršnokoli stisko.

 

Več na ...

 

Marija VreclPrint Friendly and PDF