Preskoči na vsebino


Župnijsko pastoralni svet

ŽPS


 • srečanje ŽPS: drugi četrtek v mesecu po večerni sveti maši


Župnijsko pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. V našem ŽPS je, skupaj s ključarji, 32 članov, ki zastopajo vse predele znotraj župnije, t.j. Reka-Pohorje, Zg. Hoče, Sp. Hoče, Bohova, Rogoza in Razvanje.

Seje imamo enkrat mesečno (druga sreda v mesecu). Svoja srečanja začnemo z uvodno molitvijo in duhovno mislijo, sledi pregled zapisnika prejšnje seje, nadaljujemo pa z osrednjo študijsko temo in obravnavanjem pastoralnih dogodkov v župniji. Seje vedno zaključimo z družabnim delom oz. z agape. V mesecu juniju ali juliju pa se odpravimo na "sejo na kolesih" - na naš skupni izlet.

V pastoralnem letu se zvrsti približno deset sej ŽPS, katerih nosilne teme se nanašajo na dogajanja v Cerkvi, na življenje župnije kot vernega občestva, na moč in nemoč oznanjevanja Kristusovega nauka.

V tem pastoralnem letu (2016/2017) razmišljamo predvsem o krščanskem zakonu in družini, o njuni lepoti in izzivih.


Znotraj župnijsko pastoralnega sveta delujejo tri komisije, in sicer:

- komisija za liturgijo oz. bogoslužje: voditeljica komisije Marija Magdalena Novak.

Člani sodelujejo pri službi božji - sv. maši: ministranti, bralci, pevci, izredni delivci, pobiralci denarja, pišejo uvode za svete maše, pomagajo pri pripravah na sv. obhajilo, sv. birmo, na Jurjevanje...

- komisija za katehezo oz. oznanjevanje: voditeljica komisije je Viktorija Knez.

Člani te komisije so katehistinje, birmanski animatorji, sodelavci glasila Zvon sv. Jurija ter sodelavci in sodelavke Katoliškega društva dr. Antona Murka.

- komisija za karitas oz. dobrodelnost: voditeljica komisije Marija Strašek-Vrecl

Člani te komisije posvečajo posebno skrb obrobnim, ubogim in socialno šibkim …


Seznam izbranih in izvojenih članov in članic za ŽPS Hoče: 26. 4. 2015

Člani in članice po službeni dolžnosti:

 1. Drago Kac, ključar
 2. Emeršič Jože - predstavnik ŽGS in ključarjev
 3. Petrič Alojz - nadžupnik
 4. Marija Magdalena Novak - katehistinja
 5. Žnidarič Helena - predstavnica katehistinj

Zastopnice in zastopnik skupin:                                                                                      

 1. Barbarič Marjana, biblična skupina
 2. Bartol Nenad - Kolpingova družina - Hoče
 3. Knez Viktorija - mladina in ministranti
 4. Majda Strašek - Januš - KD dr. Antona Murka
 5. Marija Strašek – Vrecl – župnijska Karitas
 6. Vodušek Milena - zakonske skupine

Izvoljeni in izvoljene – predstavniki zaselkov iz nadžupnije:

 1. Bauman Borut                                                            
 2. Bedenik Brigita
 3. Bratuša Terezija
 4. Černe Valerija
 5. Frangež Marija
 6. Gomaz Sašo
 7. Hajdin Franc                                                          
 8. Kozel Andrej 
 9. Kozar Jelka           
 10. Lovrenčič Anton
 11. Muhič Marica
 12. Sernc Polonca
 13. Strnad Matjaž
 14. Sobočan Gorazd
 15. Štesl Andrej
 16. Tobias Filip
 17. Vidovič Marija
 18. Visočnik Jaka

Posebej imenovani:

 1. Bergauer Marica
 2. Falež Dragica
 3. Komatović Erika
 4. Sel Marko
 5. Zupanič (Kac) Katja

Na prvi seji novoizvoljenega ŽPS smo izvolili tajništvo, ki pomaga g. nadžupniku pri pripravi naših mesečni srečanj. Izvoljene so bile:

 • Bedenik Brigita - tajnica ŽPS, in predstavnica komisije za Karitas

 • Marija Magdalena Novak - voditeljica liturgične komisije

 • Knez Viktorija - voditeljica komisije za oznanjevanje

Tajništvo se srečuje prvi četrtek v mesecu po večerni sveti maši.
Print Friendly and PDF