Preskoči na vsebino


Pogrebi

Pokojnih se spominjajmo z ljubeznijo.

Ko obiskujemo njihove grobove,

prinašamo cvetje in prižigamo sveče,

tudi molimo zanje ...

 

Darujmo zanje za svete maše,

spomnimo se jih ob njihovih rojstnih,

godovnih in smrtnih dneh ter živimo

iz pozitivne duhovne dediščine,

ki so nam jo zapustili.

 

Če pa kaj kdaj ni bilo prav, odpustimo,

ter zaupno prosimo - zanje in zase -

za božje usmiljenje.


 

Gospod, odpri rajnim vrata večnosti.

Naj vstopijo v dom, kjer ni več smrti,

kjer je večno veselje.


V letu Gospodovem 2023 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti)

1. Sagadin Dragica, roj. 1941, z Rogoze (03.01)

2. Polanec Elizabeta, roj. 1933, iz Sp. Hoč (04.01)          

3. Žajdela Anton, roj. 1947, z Rogoze (05.01.)

4. Mohorko Silvester, roj. 1946, iz Razvanja (13.01.)

5. Siničič Frančiška, roj. 1936, z Rogoze (19.01.)

6. )

 

Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.

 


V letu Gospodovem 2022 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti)

 1. Bernarda Sodar, roj. 1959, iz Sp. Hoč (09.01.)
 2. Mladen Gogič, roj. 1949, iz Razvanja (11.01.)
 3. Franc Grašič, roj. 1935, z Rogoze (21.01.)
 4. Srečko Greifoner, roj. 1940, iz Sp. Hoč (26.01.)
 5. Janez Ekart, roj. 1951, iz Razvanja (29.01.)
 6. Anton Grašič, roj. 1926, s Hoč. Pohorja (09.02.)
 7. Stanislav Prosenjak, roj. 1940, iz Sp. Hoč (10.02.)
 8. Franc Žnidarič, roj. 1930, iz Razvanja (11.02.)
 9. Ljudmila Žilavec r. Oplot, roj. 1943, iz Sp. Hoč (13.02.)
 10. Kristina Brezner, roj. 1933, iz Sp. Hoč (17.02.)
 11. Marija Kramberger, roj. 1926, s Hoč. Pohorja (23.02.)
 12. Stanislav Colnarič, roj. 1938, iz Razvanja (25.02.)
 13. Jože Cijan, roj. 1922, iz Maribora (03.03.)
 14. Drago Kokot, roj. 1935, iz Razvanja (08.03.)
 15. Edvard Pernat, roj. 1950, iz Sp. Hoč (09.03.)
 16. Ljudmila Vrecl, roj. 04.06.1937, iz Zg. Hoč (13.03.)
 17. Janko Fric, roj. 24.10.1951, iz Sp. Hoč (23.03.)
 18. Ignacij Fišer, roj. 25.06.1935, iz Zg. Hoč (26.03.)
 19. Rudolf Ternjak, roj. 24.03.1940, iz Razvanja (28.03.)
 20. Gabrijela Ačko, roj. 1942, s Križne ceste (30.03.)
 21. Marjetka Janžekovič, roj. 1966, z Rogoze (02.04.)
 22. Jožef Selinšek, roj. 1947, iz Razvanja (08.04.)
 23. Natalija Medved, roj. 1960, iz Razvanja (08.04.)
 24. Ivana Kerhe, roj. 1924, s Pivole (09.04.)
 25. Edvard Cvirn, roj. 1941, iz Bukovca (11.04.)
 26. Emil Lorber, roj. 1944, s Pivole (15.04.)
 27. Ljudmila Nunčič, roj. 1943, iz Zg. Hoč (16.04.)
 28. Jerica Kaiser, roj. 1936, iz Sp. Hoč (18.04.)
 29. Stanislav Bedenik, roj. 1930, s Polane (20.04.)
 30. Genovefa Simon, roj. 1928, iz sp. Hoč (28.04.)
 31. Terezija Kancler, roj. 1937, z Rogoze (13.05.)
 32. Jožica Javornik, roj. 1952, iz Zg. Hoč (19.05.)
 33. Marija Šrajner, roj. 1950, iz Rač (20.05.)
 34. Drago Črnčec, roj. 1947, iz Sp. Hoč (22.05.)
 35. Branko Arzenšek, roj. 1962, s Polane (22.05.)
 36. Milan Vidovič, roj. 1950, iz Maribora (25.05.)
 37. Marija Žižek, roj. 1948, iz Sp. Hoč (02.06.)
 38. Anton Potočnik, roj. 1941, iz Sp. Hoč (04.06.)
 39. Edvard Breznik, roj. 1929, iz Sp. Hoč (08.06.)
 40. Peter Kovačec, roj. 1935, iz Sp. Hoč (15.06.)
 41. Vinko Fingušt, roj. 1938, z Bohove (18.06.)
 42. Elizabeta Lobnik, roj. 1933, iz Sp. Hoč (29.06.)
 43. Janko Ornik, roj. 1951, s Podove (07.07.)
 44. Terezija Polšak, roj. 1937, z Rogoze (09.07.)
 45. Ida Trinko, roj. 1933, iz Razvanja (10.07.)
 46. Zvonimira Roth, roj. 1936, iz Razvanja (11.07.)
 47. Edvard Šlogar, roj. 1942, iz Razvanja (24.07.)
 48. Drago Murks, roj. 1963, iz Sp. Hoč (25.07.)
 49. Sabina Herynek, roj. 1972, iz Maribora (28.07.)
 50. Mirjana Lobnik, roj. 1969, iz Sp. Hoč (02.08.)
 51. Marija Čeh, roj. 1941, iz Sp. Hoč (03.08.)
 52. Ana Kramberger, roj. 1930, z Bohove (05.08.)
 53. Silva Vernik, roj. 1943, iz Sp. Hoč (05.08.)
 54. Ana Kolar, roj. 1929, iz Razvanja (10.08.)
 55. Hedvika Lobnik, roj. 1931, iz Razvanja (17.08.)
 56. Jožefa Pahič, roj. 1938, iz Razvanja (19.08.)
 57. Drago Pečar, roj. 1935, iz Pernice (30.08.)
 58. Alojz Krajnc, roj. 1943, s Pivole (03.09.)
 59. Vekoslava Pehar, roj. 1936, iz Zg. Hoč (07.09.)
 60. Adolf Onič, roj. 1937, iz Razvanja (27.09.)
 61. Zlata Kores, roj. 1934, iz Razvanja (02.10.)
 62. Jožica Tapeiner, roj. 1548, iz Sp. Hoč (06.10.)
 63. Friderika Pernek, roj. 1942, z Rogoze (14.10.)
 64. Marija Merkuš, roj. 1951, iz Maribora (15.10.)
 65. Nadja Fras, roj. 1947, iz Sp. Hoč (17.10.)
 66. Martina Žunec, roj. 1937, iz Razvanja (26.10.)
 67. Zdenka Ilič, roj. 1955, z Bohove (28.10.)
 68. Dragica Vranc, roj. 1960, s Pivole (02.11.)
 69. Zvonimir Rajher, roj. 1930, iz Sp. Hoč (02. 11.)
 70. Ana Auda, roj. 1928, iz Maribora (07.11.)
 71. Vid Grašič, roj. 1963, s Sliv. Pohorja (09.11.)
 72. Marjeta Pauko, roj. 1933, iz Skok (10.11.)
 73. Ivan Širovnik, roj. 1963, z Bohove (14.11.)
 74. Ivan Španinger, roj. 1942, iz Razvanja (18.11.)
 75. Pavla Polh, roj. 1933, iz Razvanja (19.11.)
 76. Franc Kelc, roj. 1943, iz Selnice ob Dravi (28.11.)
 77. Jože Čuček, roj. 1963, iz Novega naselja (05.12)
 78. Štefanija Fric, roj. 1926, iz Sp. Hoč (07.12.)
 79. Stanko Mesarič, roj. 1950, iz Zg. Hoč (10.12.)
 80. Silva Weber, roj. 1954, s Pobrežja (20.12.)
 81. Franc Kostevšek, roj. 1942, iz Sp. Hoč (20.12.
 82. Marjan Cafuta, roj. 1960, iz Razvanja (20.12.)
 83. Albin Mahorič, roj. 1939, iz Razvanja (25.12.)
 84. Jožefa Golob, roj. 1936, iz Sp. Hoč (27.12.)

Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.

 


 
V letu Gospodovem 2021 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti)
 
1. Andrej Valuk Tomažič, roj. 1986, iz Maribora (01.01.)
2. Branko Mandl, roj. 1962, iz Razvanja (01.01.)
3. Alojz Dušič, roj. 1946, iz Črete (02.01.)
4. Rozalija Kop, roj. 1928, s Hoč. Pohorja (11.01.)
5. Roman Mohorko, roj.1952, z Rogoze (11.01.)
6. Boris Kocjan, roj. 1954, iz Maribora (18.01.)
7. Sonja Belej, roj. 1958, z Rogoze (19. 1.)
8.  Zofija Pernat, roj. 1929. iz Zg. Hoč (21.01.)
9. Ivana Zidar, roj. 1935, iz Sp. Hoč (22. 1.)
10. Julijana Zver, roj. 1933, z Rogoze (25. 1.)
11. Cecilija Diemat, roj. 1928, z Rogoze (27. 1.)
12. Jožef Zlodej, roj. 1942, iz Sp. Hoč (3. 2.)
13.Terezija Štiberc, roj. 1923, iz Sp. Hoč (3. 2.)
14. Pavla Koser, roj. 1928, iz Sp. Hoč (12. 2.)
15. Silva Privšek, roj. 1949, iz Sp. Hoč (17. 2.)
16. Aleš Zgrebec, roj. 1974, iz Radizela (20. 2.)
17. Marijan Frangež, roj. 1932, iz Sp. Hoč (22. 2.)
18. Boris Schreiner, roj. 1966, z Rogoze (3. 3.)
19. Jožefa Čuček, roj. 1934, iz Sp. Hoč (5. 3.)
20. Aljoša Grandovec, roj. 1948, iz Razvanja (8. 3.)
21. Martin Pauman, roj. 1944, iz Zg. Hoč (11. 3.)
22. Mirko Škrinjar, roj. 1944, z Rogoze (11. 3.)
23. Viliem Grabner, roj. 1940, iz Maribora (17. 3.)
24. Danica Zupančič, roj. 1955, iz Maribora (7. 4.)
25. Milan Sorčič, roj. 1931, iz Sp. Hoč (3. 4.)
26. Leopoldina Sorčič, roj. 1934, iz Sp. Hoč (8. 4.)
27. Vekoslava Ornik, roj. 1932, z Bohove (19. 4.)
28. Stanislav Dolenc, roj. 1936, iz Sp. Hoč (7. 5.)
29. Marija Verbek, roj. 1941, z Rogoze (13. 5.)
30. Konrad Gasenburger, roj. 1944, s Pivole (14. 5.)
31. Marta Gumzej, roj. 1932, iz Maribora (16. 5.)
32. Branko Režonja, roj. 1973, iz Maribora (22. 5.)
33. Ana Teršek, roj. 1924, iz Sp. Hoč (24. 5.)
34. Miran Marksl, roj. 1961, iz Maribora (2. 6.)
35. Marija Ribič, roj. 1926, z Rogoze (4. 6.)
36. Anica Petek, roj. 1931, s Hoč. Pohorja (10. 6.)
37. Ivana Grabner, roj. 1943, iz Sp. Hoč (15. 6.)
38. Vladimir Robič, roj. 1967, s Sliv. Pohorja (16. 6.)
39. Bernardika Polajžer, roj. 1935, s Polane (18. 6.)
40. Hilda Kraner, roj. 1930, iz Sp. Hoč (25. 6.)
41. Konrad Ternjak, roj. 1942, iz Razvanja (28. 6.)
42. Anton Nedeljko, roj. 1934, iz Razvanja (1. 7.)
43. Josip Žunec, roj. 1937, iz Razvanja (9. 7.)
44. Srečko - Feliks Koren, roj. 1940, iz Sp. Hoč (16. 7.)
45. Ranata Unuk, roj. 1963, iz Razvanja (22. 7.)
46. Marjan Sever, roj. 1949, iz Razvanja (13. 8.)
47. Ivan Jaunik, roj. 1947, iz Zg. Hoč (16. 8.)
48. Marijana Skrbiš, roj. 1948, s Hoč. Pohorja (24. 8.)
49. Suzana Kocmut, roj. 1931, z Rogoze (2. 9.)
50. Zdravko Hrnčič, 1955, s Hoč. Pohorja (4. 9.)
51. Terezija Pliberšek, roj. 1934, s Pivole (15. 9.)
52. Bojan Medved, roj. 1959, iz Razvanja (27. 9.)
53. Ivan Fingušt, roj. 1936, iz Sp. Hoč (28. 9.)
54. Branko Rajšp, roj. 1962, s Pivole ( 1. 10.)
55. Adolf Domadovnik, roj. 1941, iz Sp. Hoč (11. 10.)
56. Josip Grabrovec, roj. 1937, s Hoč. Pohorja ( 20. 10.)
57. Jurij Belec, roj. 1932, z Rogoze (24. 10.)
58. Nada Grašič, roj. 1935, iz Razvanja (24. 10.)
59. Jožefa Čuček, roj. 1936, z Rogoze (5. 11.)
60. Marija Temšič, roj. 1930, s Tezna (9. 11.)
61. Ivan Janez, roj. 1935, iz Sp. Hoč (10. 11.)
62. Mojmir Kolmanič, roj. 1954, iz Maribora (15. 11.)
63. Franc Zajc, roj. 1948, z Rogoze (16. 11.)
64. Pavel Malajner, roj. 1948, iz Sp. Hoč (18. 11.)
65. Drago Rebernak, roj. 1944, iz Veničke vasi - Korena (19. 11.)
66. Vekoslava Štern, roj. 1936, iz Zg. Hoč (21. 11.)
67. Daniel Brezner, roj. 1943, z Bohove (29. 11.)
68. Ana Emeršič, roj. 1939, z Rogoze (29. 11.)
69. Cecilija Dijak, roj. 1937, s Polane (30. 11.)
70. Zofija Sluga, roj. 1936, iz Razvanja (3. 12.)
71. Ludvik Butolen, roj. 1937, iz Sp. Hoč (6. 12.)
72. Zofija Lubej, roj. 1926, iz Sp. Hoč (9. 12.)
73. Marija - Jana Simonič, roj. 1951, iz Sp. Hoč (12. 12.)
74. Božidar Javornik, roj. 1946, iz Zg. Hoč (14. 12.)
75. Pozvek Ivan, roj. 1936, iz Sp. Hoč (18. 12.)
76. Amalija Grašič, roj. 1933, s Pivole (19. 12.)
77. Darko Leber, roj. 1954, iz Maribora (19. 12.)
78. Elizabeta Lebe, roj. 1942, iz Zg. Hoč (25. 12.)
79. Alojz Topolovec, roj. 1930, iz Sp. Hoč (27. 12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.
 

 
V letu Gospodovem 2020 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti)
 1. Veronika Špurej, roj. 1940, s Križne ceste (5. 1.)
 2. Bogdan Božič, roj. 1952, z Rogoze (6. 1.)
 3. Marija Kolednik, roj. 1928, iz Razvanja (7. 1)
 4. Ana Petek, roj. 1931, s Pivole (8. 1.)
 5. Stanko Januš, roj. 1946, iz Sp. Hoč (12. 1.)
 6. Olga Štekar, roj. 1925, iz Sp. Hoč (15. 1.)
 7. Avgust Korošec, roj. 1943, z Rogoze (30. 1)
 8. Nataša Rakar, roj. 1982, iz Zg. Dupleka (31. 1.)
 9. Ida Hauptman, roj. 1931, iz Sp. Hoč (2. 2.)
 10. Jože Binter, roj. 1951, z Rogoze (3. 2.)
 11. Alojz Ertl, roj. 1929, s Pivole (15. 2.)
 12. Frančišek Dolenc, roj. 1939, iz Miklavža (18. 2.)
 13. Irma Jovanović, roj. 1945, iz Razvanja (19. 2.)
 14. Franc Brunec, roj. 1935, s Pivole (21. 2.)
 15. Danica Vočanec, roj. 1948, iz Sp. Hoč (22. 2.)
 16. Jožef Repa, roj. 1947, s Pivole (26. 2.)
 17. Filip Uranjek, roj. 1935, iz Niderutswila - CH (28. 2.)
 18. Tadeja Lorber, roj. 1981, z Rogoze (9. 3.)
 19. Frančiška Kmetič, roj. 1929, iz Razvanja (15. 3.)
 20. Emilija Borko, roj. 1938, z Rogoze (18. 3.
 21. Ana Žvižaj, roj. 1930, iz Sp. Hoč (19. 3.)
 22. Bojan Kaiser, roj. 1953, iz Apač (2. 4.)
 23. Anton Dacinger, roj. 1944, iz Maribora (9. 4.)
 24. Marija Klemenčič, roj. 1932, iz Razvanja (9. 4.)
 25. Terezija Gselman, roj. 1933, z Bohove (16. 4.)
 26. Anton Vešnik, roj. 1953, s Hoč. Pohorja (22. 4.)
 27. Rozalija Frangež, roj. 1926, iz Razvanja (7. 5.)
 28. Elizabeta Predan, roj. 1950, s Pivole (8. 5.)
 29. Marija Skok, roj. 1924, iz Sp. Hoč (8. 5.)
 30. Franc Lozinšek, roj. 1953, iz Maribora (10. 5.)
 31. Terezija Jakič, roj. 1927, iz Sp. Hoč (16. 5.)
 32. Silvester Visočnik, roj. 1951, iz Razvanja (22. 5.)
 33. Matilda Jurič, roj. 1931, iz Maribora (25. 5.)
 34. Jožef Mandl, roj. 1957, iz Razvanja (27. 5.)
 35. Vladimir Koren, roj. 1951, s Hoč. Pohorja (31. 5.)
 36. Vili Kolednik, roj. 1934, iz Razvanja (31. 5.)
 37. Frančiška Pinter, roj. 1931, z Rogoze (1. 6.)
 38. Zdenko Jaunik, roj. 1968, iz Razvanja (10. 6.)
 39. Elizabeta Mlinarič, roj. 1926, z Rogoze (14. 6.)
 40. Edi Pinter, roj. 1951,  z Rogoze (17. 6.)
 41. Marija Majda Fugina, roj. 1937, iz Selnice (19. 6.)
 42. Rado Kolar, roj 1920, iz Zg. Hoč (25. 6.)
 43. Anica Čelofiga, roj. 1940, z Rogoze (27. 6.)
 44. Marta Dugi, roj. 1938, z Rogoze (29. 6.)
 45. Terezija Celcer. roj. 1937, iz Maribora (3. 7.)
 46. Silva Rafolt, roj. 1934, iz Sp. Hoč (6. 7.)
 47. Janez Golob, roj. 1936. iz Sp. Hoč (6. 7.)
 48. Zoran Kurtovič, roj. 1973, z Rogoze (6.7.)
 49. Marija Kac, roj. 1926, iz Razvanja (7. 7.)
 50. Erika Grden, roj. 1933, iz Razvanja (8. 7.)
 51. Martin Gselman, roj. 1969, iz Sp. Hoč (14. 7.)
 52. Erika Visočnik, roj. 1945, iz Zg. Hoč (19. 7.)
 53. Ruža Pravdič, roj. 1945, iz Sp. Hoč (28. 7.)
 54. Ana Visočnik, roj. 1930, s Pivole (28. 7.)
 55. Izidor Vigec, roj. 1962, s Pivole (18. 8.)
 56. Jožefa Grašič, roj. 1923, s Pivole (27. 8.)
 57. Tatjana Vodušek, roj. 1955, s Planice (30. 8.)
 58. Drago Kocmut, roj. 1953, iz Razvanja (4. 9.
 59. Uroš Kovač, roj. 1975, iz Maribora (4. 9.)
 60. Karolina Malajner, roj. 1937, z Rogoze (7. 9.)
 61. Lucija Fras, roj. 1939, iz Sp. Hoč (10. 9.)
 62. Alojz Beranič, roj. 1936, iz Sp. Hoč (18. 9.)
 63. Marija Plečko, roj. 1932, z Rogoze (23. 9.)
 64. Vera Kozol, roj. 1935, iz Zg. Hoč (23. 9.)
 65. Mitja Lavrenčič, roj. 1935, iz Sp. Hoč (27. 9.)
 66. Marcel Supe, roj. 1935, iz Sp. Hoč (28. 10.)
 67. Alojz Kožuh, roj. 1938, iz Sp. Hoč (29. 10.)
 68. Matjaž Gornik, roj. 1968, iz Razvanja (2. 11.)
 69. Ivan Turner, roj. 1937, iz Sp. Hoč (4. 11.)
 70. Marija Mikl, roj. 1936, iz Zg. Hoč (7. 11.)
 71. Terezija Gabrijan, roj. 1927, z Bohove (9. 11.)
 72. Jožef Šumenjak, roj. 1966, z Rogoze (13. 11.)
 73. Eduard Gregorič, roj. 1946, z Rogoze (14. 11.)
 74. Anton Supe, roj. 1934, iz Sp. Hoč (16. 11.)
 75. Danica Krivec, roj. 1934, z Rogoze (19. 11.
 76. Janez Lorber, roj. 1935, s Pivole (25. 11.)
 77. Marija Lorber, roj. 16.2.1948, s Pivole (26. 11.)
 78. Ida Brvar, roj. 1931, z Rogoze (30.11.)
 79. Stjepan Cigula, roj. 1930, iz Zg. Hoč (2. 12.
 80. Pavlina Mohorko, roj. 1948, iz Razvanja (9.12.)
 81. Ivana Bedenik, roj. 1941, s Polane (10.12.)
 82. Stanko Veniger, roj. 1951, z Rogoze 12.12.)
 83. Janko Jakopin, roj. 1935, iz Maribora (14.12,)
 84. Helena Skok, roj. 1950, iz Slov. Bistrice (19.12.)
 85. Roman Kukovec, roj. 1938, iz Sp. Hoč (20.12)
 86. Alojz Pregl, roj. 1929, s Hoč. Pohorja (20.12.)
 87. Franc Cimerlajt, roj. 1933, iz Maribora (27.12)
 88. Pavel Ledinek, roj. 1939, iz Razvanja (31.12.)
Gospod, daj jim večni pokoj. 

In večna luč naj jim sveti.


Naj počivajo v miru.
 

 
V letu Gospodovem 2019 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti):
1. Ivan Oreški, roj. 1933, iz Razvanja (2. 1.)
2. Frančiška Ternjak, roj. 1938, iz Razvanja (5. 1.)
3. Ivan Mihurko, roj. 1942, iz Zg. Hoč (5. 1.)
4. Dejan Predan, roj. 1969, s Hoč. Pohorja (10. 1.)
5. Silva Cojhter, roj. 1940, iz Hoč (11. 1.)
6. Anton Peršuh, roj. 1933, iz Hoč (14. 1.)
7. Jelislava Visočnik, roj. 1925, z Rogoze (17. 1.)
8. Marta Jurič, roj. 1949, iz Hoč (23. 1.)
9. Rozina Vajs, roj. 1926, iz Hoč (25. 1.)
10. Andrej Rečnik, roj. 1948, iz Hoč (28. 1.)
11. Branko Rihter, roj. 1966, iz Hoč (28. 1.)
12. Angela Debeljak, roj. 1941, iz Zlatoličja (10. 2.)
13. Marta Leskovar, roj. 1943, z Rogoze (15. 2.)
14. Srečko Heričko, roj. 1948, s Hoč. Pohorja, (16. 2.)
15. Brigita Varl, roj. 1970, iz Maribora (20. 2.)
16. Ljudmila Čuček, roj. 1933, iz Morja (21. 2.)
17.Neža Lorber, roj. 1936, s Pivole (27. 2.)
18. Alojz Tučič, roj. 1949, iz Oreh. vasi (4. 3.)
19. Angela Pušnik, roj. 1934, s Pivole (10. 3.)
20. Rozina Pocrnjič, roj. 1932, iz Oreh. vasi  (13. 3.)
21. Marjan Pleger, roj. 1938, iz Hoč (4. 4.)
22. Venčeslav Polanec, roj. 1964, iz Hot. vasi (9. 4.)
23. Štefka Mumlek, roj. 1961, iz Razvanja (18. 4.)
24. Ana Pinterič, roj. 1933, iz Razvanja (19. 4.)
25. Vlado Fergola, roj. 1955, iz Zg. Hoč (20. 4.)
26. Amalija Dolenc, roj. 1943, iz Miklavža na DP (5. 5.)
27. Irena Španović, roj. 1931, iz Razvanja (6.5.)
28. Anton Kobalej, roj. 1930, iz Zg. Hoč (13.5.)
29. Ljilja Boromisa, roj. 1960, iz Sp. Brežnice - Poljčane (18.5.)
30. Erna Robnik, roj. 1937, iz Razvanja (23. 5.)
31. Vladimir Steblovnik, roj. 1945, iz Sp. Hoč (23. 5.)
32. Marija Marciuš, roj. 1944, iz Razvanja (24. 5.)
33. Jože Pirc, roj. 1934, iz Radencev (1. 6.)
34. Genovefa Lorber, roj. 1932, z Rogoze (4. 6.)
35. Rudi Ternjak, ml., roj. 1964, iz Razvanja (17. 6.)
36. Miro Štekar, roj. 1954, iz Zg. Hoč (21. 6)
37. Slavko Brglez, roj. 1950, z Rogoze (4. 7.)
38. Marija Čuček, roj. 1946, s Hoč. Pohorja (7. 7.)
39. Herman Dolenc, roj. 1938, z Bohove (12. 7.)
40. Anton Miklošič, roj. 1939, s Sliv. Pohorja (19. 7.)
41. Ana Oset, roj. 1922, iz Hoč (20. 7.)
42. Helmut Pšeničnik, roj. 1944, iz Hoč (21. 7.)
43. Polšak Danilo, roj. 1962, z Rogoze (21. 7.)
44. Marija Adam, roj. 1935, iz Hoč (24. 7.)
45. Friderik Ucman, roj. 1942, iz Hoč (30. 7.)
46. Ivana Malajner, roj. 1927, z Rogoze (30. 7.)
47. Katarina Breznik, roj. 1933, z Rogoze (1. 8.)
48. David Predan, roj. 1974, s Pivole (1. 8.)
49. Darinka Krapše, roj. 1948, z Rogoze (5. 8.)
50. Stanislav Arzenšek, roj. 1937, iz Zg. Hoč (7. 8.)
51. Ivan Kukolj, roj. 1930, iz Laporja (10. 8.)
52. Branko Devčič, roj. 1956, iz Hoč (12. 8.)
53. Ljudmila Koročec, roj. 1939, iz Miklavža na D.P. (20. 8.)
54. Marjana Poštrak, roj. 1946, iz Zagreba (prej Razvanja) (21. 8.)   
55. Milan Kučer, roj. 1957, iz Hoč (24. 8.)
56. Leopoldina Glaser, roj. 1941, iz Hoč (9. 9.)
57. Karel Tomanek, roj. 1949, iz Hoč (15. 9.)
58. Pavla (Erika) Pibenbaher, roj. 1944, iz Razvanja (22. 9.)
59. Elizabeta Visočnik, roj. 1939, iz Zg. Hoč ( 29. 9.)
60. Katarina Ketiš, roj. 1930, iz Bistrice ob Dravi (30. 9.)
61. Leopold Pliberšek, roj. 1952, iz Maribora (2. 10.)
62. Alen Kociper, roj. 1991, iz Razvanja (10. 10.)
63. Jožef Pfeifer, roj. 1929, iz Sp. Hoč (10. 10.)
64. Stanko Jutriša, roj. 1932, s Polane (13. 10.)
65. Vladimir Rafolt, roj. 1930, iz Sp. Hoč (13. 10.)
66. Rajmund Rajšp, roj. 1936, s Pivole (21. 10.)
67. Ana Perger, roj. 1923, iz Maribora (30. 10.)
68. Stanislav Sever, roj. 1938, iz Sp. Hoč (10. 11.)
69. Elizabeta Ekart, roj. 1927, iz Razvanja (22. 11.)
70. Jožica Mešl, roj. 1938, z Rogoze (24. 11.)
71. Frančiška Černe, roj. 1932, iz Razvanja (2. 12.)
72. Franc Pinterič, roj. 1931, iz Razvanja (2. 12.)
73. Silva Demali, roj. 1945, z Rogoze (14. 12.)
74. Alojz Sevčnikar, roj. 1946, s Polane (16. 12.)
75. Jelka Nanut, roj. 1959, iz Razvanja (19. 12.)
76. Danica Jug, roj. 1934, s Pivole (24. 12.)
77. Marija Žvižaj, roj. 1927, iz Zg. Hoč (27. 12.)
78. Silvo Zupan, roj. 1952, s Pivole (31. 12.)
79) Vida Kores, roj. 1947, iz Razvanje (31. 12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.
 

 
V letu Gospodovem 2018 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti):
1. Katarina Kramberger, roj. 1930, iz Razvanja (13. 1.)
2. Ivana Zemljič, roj. 1931, iz Razvanja (15. 1.)
3. Veronika Strnad, roj. l. 1943, iz Miklavža (22. 1.)
4. Zdenko Satler, roj. l. 1960, iz Hoč (31. 1.).
5. Viktor Recko, roj. 1968, iz Šentjurja (29. 1.)
6. Katica Podkrižnik, roj. 1929, iz Zg. Hoč (28. 2.)
7. Witrmann Dragica, roj. 1929, z Bohove (8. 3.)
8. Irena Žnidaršič, roj. 1952, z Bohove (9. 3.)
9. Ana Novak, roj. 1942, iz Hoč (14. 3.)
10. Rudi Golob, roj. 1931, iz Zg. Hoč (17. 3.)
11. Vincenc Krajnc, roj. 1944, iz Zg. Hoč (21. 3.)
12. Franc Korpar, roj. 1954, iz Zg. Hoč (25. 3.)
13. Marija Turk, roj. 1932, iz Razvanja (31. 3.)
14. Ludvik Diemat, roj. 1932, z Rogoze (2. 4.)
15. Bojan Pinter, roj. 1957, z Rogoze (12. 4.)
16. Oto Turner, roj. 1927, iz Zg. Hoč (18. 4.)
17. Ana Šuntner, roj. 1930, iz Maribora ( 24. 5.)
18. Bogomir Franjo Stopar, roj. 1929, iz Razvanja (29.5)
19. Štefanija Satler, roj. 1942, iz Hoč (2. 6.)
20. Ivanka Pukl, roj. 1933, iz Hoč (11. 6.)
21. Franc Verlak, roj. 1936, z Rogoze (11. 6.)
22. Matilda Jakopin, roj. 1940, iz Maribora (21. 6.)
23. Anton Zobec, roj. 1965, iz Hoč (21. 6.)
24. Ivan Tomič, roj. 1941, s Pivole (27. 6.)
25. Marija Barukčić, roj. 1940, z Rogoze (1. 7.)
26. Zofija Arzenšek, roj. 1939, iz Zg. Hoč (1. 7.)
27. Frančiška Pulko, roj. 1930, z Rogoze (4. 7.)
28. Vladimir Babič, roj. 1948, iz Hoč (7. 7.)
29. Julijana Čurič, roj. 1915, iu Hoč (8. 7.)
30. Herman Brezner, roj. 1943, iz Hoč (14. 7.)
31. Bogomir Vrecl, roj. 1927, iz Zg. Hoč (15. 7.)
32. Nevenka Podgornik, roj. 1963, z Rogoze (16. 7.)
33. Jožefa Lašič, roj. 1928, iz Hoč (18. 7.)
34. Jurij Pinter, roj. 1950, iz Rošpoha (20. 7.)
35. Rudi Vidovič, roj. 1942, iz Razvanja (28. 7.)
36. Jakob Javoršek, roj. 1945, s Sp. Gorice (30. 7.)
37. Marta Jus, roj. 1959, z Rogoze ( 6. 8.)
38. Jožef Varžič, roj. 1943, iz Razvanja (9. 8.)
39. Zvonko Cestar, roj. 1939, iz Razvanja (11. 8.)
40. Silva Šerc, roj. 1932, z Rogoze (20. 8.)
41. Elizabeta Puconja, roj. 1948, iz Zg. Polskave (21. 8.)
42. Darinka Novak, roj. 1931, iz Maribora (26. 8.)
43. Marija Vidovič, roj. 1919, z Rogoze (27. 8.)
44. Ivan Visočnik, roj. 1957, s Hoč. Pohorja (1. 9.)
45. Feliks (Srečko) Kranjc, roj. 1938, z Rogoze (1. 9.)
46. Marija Visočnik, roj. 1949, s Hoč. Pohorja (4. 9.)
47. Katarina Zavec, roj. 1929, z Rogoze (6. 9.)
48. Pavel Požar, roj. 1933, iz Hoč (18. 9.)
49. Jan Visočnik, roj 2018, iz Razvanja (23. 9.)
50. Marija Pehar, roj. 1958, s Sp. Polskave (6. 10.)
51. Maks Vajnhandl, roj. 1936, iz Zg. Hoč (9. 10.)
52. Drago Domadenik, roj. 1954, s Polane (16. 10.)
53. Štefan Undorfer, roj. 1929, iz Hoč (25. 10.)
54. Darko Lorbek, roj. 1953, iz Celja (29. 10.)
55. Štefka Kišasondi, roj. 1937, iz Hoč (30. 10.)
56. Zofija Kučer, roj. 1931, iz Hoč (1. 11.)
57. Mirko Tkalec, roj. 1928, iz Razvanja (7. 11.)
58. Angela Šiško, roj. 1921, z Rogoze (11. 11.)
59. Janez Pukl, roj. 1958, iz Zg. Hoč (16. 11.)
60. Terezija Vajnhandl, roj. 1933, iz Zg. Hoč (28. 11.)
61. Branko Cijan, roj. 1957, iz Maribora (29. 11.)
62. Valter Kurnik, roj. 1942, s Hoč. Pohorja (30. 11.)
63. Ana Kovše, roj. 1942, iz Beckuma v Nemčiji (30. 11.)
64. Zdenka Dolinšek, roj. 1956, iz Razvanja (01.12.)
65. Nada Vogrin, roj. 1948, z Rogoze (13. 12.)
66. Marija Avguštin, roj. 1952, iz Maribora (14. 12.)
67. Kristijan Visočnik, roj. 1973, iz Razvanja (16. 12.)
68. Terezija Predan, roj. 1924, iz Sp. Hoč (22. 12.)
69. Ivan Dugi, roj. 1944, z Rogoze (27. 12.)
70. Rozalija Dovečar, roj. 1927, iz Sp. Hoč (29. 12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.
 

V letu Gospodovem 2017 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti):
1. Angela Zelenjak, rojena 1925, iz Zg. Hoč (16. 1.)
2. Ivanka Verdev, rojena 1959, iz Maribora (17. 1.)
3. Marija Ornik, rojena 1928, iz Hoč (1. 2.)
4. Branko Breznik, rojen 1938, iz Hoč (3. 2.)
5. Matilda Visočnik, rojena 1926, s Pivole (3. 2.)
6. Danilo Ruedl, rojen 1951, s Hoč. Pohorja (6. 2.)
7. Herman Lobnik, rojen 1953, s Pivole (9. 2.)
8. Terezija Pečar, rojena 1936, iz Maribora (14. 2.)
9. Herta Tomič, rojena 1941, s Pivole (14. 2.)
10. Janko Žuran, rojen 1937,  iz Hoč (20. 2.)
11. Štefka Turner, rojeno 1941, iz Zg. Hoč (24. 2.)
12. Alojz Knupleš, rojen 1938, a Pivole (1. 3.)
13. Miran Lorber, rojen 1965, s Pivole (4. 3.)
14. Štefan Černe, rojen 1931, iz Zg. Hoč (6. 3.)
15. Marija Colnarič, rojena 1936, iz Sp. Hoč (7. 3.)
16. Franc Vrhovšek, rojen 1928, s Pivole (8. 3.)
17. Ana Borovič, rojena 1933, z Rogoze (11. 3.)
18. Štefka Šerjan, rojena 1959, iz Zg. Hoč (25. 3.)
19. Angela Pregl, rojena 1933, s Hoč. Pohorja (26. 3.)
20. Franja Polš, rojena 1929, iz Maribora (29. 3.)
21. Janko Urek, rojen 1956, iz Hoč (29. 3.)
22. Stanislav Šnajder, rojen1932, iz Razvanja (30. 3.)
23. Beno Polš, rojen 1951, Dravski dvor (31. 3.)
24. Emil - Milan Primec, rojen 1944, iz Hoč (9. 4.)
25. Elizabeta Soršak, rojena 1932, z Bohove (11. 4.)
26. Maksimilijan Votolen, rojen 1934, s Pivole (11. 4.)
27. Alojzij Pukl, rojen 1926, iz Zg. Hoč (14. 4.)
28. Friderik Lobnik, rojen 1934, iz Razvanja (17. 4.)
29. Milan Lebe, rojen 1933, iz Razvanja (21. 4.)
30. Ignacij Zvezič, rojen 1952, iz Maribora (22. 4.)
31. Zora Cimerlajt, rojena 1934, iz Brezja pri Mariboru (23. 4.)
32. Frančiška Golob, rojena 1932, iz Maribora (23. 4.)
33. Ana Gluvič, rojena 1941, iz Maribora (28. 4.)
34. Jožefa Lipuš, rojena 1935, iz Razvanja (4. 5.)
35. Franc Farič, rojen 1928, iz Razvanja (7. 5.)
36. Alojzija Predan, rojena 1937, s Sliv. Pohorja (8. 5.)
37. Srečko-Feliks Malajner, rojen 1921, z Rogoze (15. 5.)
38. Ana Kutnjak, rojena 1937, iz Maribora (19. 5.)
39. Viktor Šnofl, rojen 1946, iz Hoč (20. 5.)
40. Kristina Štern, rojena 1942, s Sliv. Pohorja (22. 5)
41. Martin Krajnc, rojen 1940, iz Maribora (22. 5.)
42. Alojzija Oblak, rojena 1914, iz Maribora (25. 5.)
43. Đurđa Soko, rojena 1929, iz Hoč (30. 5.)
44. Mija Ternjak, rojena 2017, iz Razvanja (5. 6.)
45. Jožica Visočnik, rojena 1958, s Hoč. Pohorja (10. 6.)
46. Marjan Novak, rojen 1943, iz Hoč (10. 6.)
47. Elizabeta Strmšek, rojena 1928, s Podove (20. 6.)
48. Marija Šinjur, rojena 1921, z Rogoze (20. 6.)
49. Zlatko Ivec, rojen 1954, iz Sp. Dupleka (5. 7.)
50. Branko Greifoner, rojen 1960, iz Zg. Polskave (7. 7.)
51. Terezija Bratuša, rojena 1945, iz Razvanja (10. 7.)
52. Ignac Edelsbruner, rojen 1939, iz Maribora (14. 7.)
53. Katarina Kramberger, rojena 1935, iz Maribora (17. 7.)
54. Franc Bolko, rojen 1932, z Rogoze (21. 7.)
55. Hilda Lorber, rojena 1929, z Rogoze (1. 8.)
56. Ivan Zver, rojen 1940, z Rogoze (10.8.)
57. Ana Banjad, rojena 1940, iz Hoč (19. 8.)
58. Sofija Jutriša, rojena 1931, s Polane (20. 8.)
59. Milan Novak, rojen 1957, iz Morja pri Framu (1. 9.)
60. Zvonka Jurič, rojena 1958, s Hoč. Pohorja (9. 9.)
61. Dragica Lončarič, rojena 1961, z Bohove (10. 9.)
62. Terezija Sinič, rojena 1927, iz Zg. Hoč (14. 9.)
63. Frančišek Trpin, rojen 1946, s Polane (17. 9.)
64. Konrad Lorbek, rojen 1940, iz Hoč (21.9.
65. Ivana Lobnik, rojena 1927, iz Razvanja (23. 9.)
66. Alojzija Kupčič, rojena 1927, z Rogoze (2. 10.)
67. Anton Visočnik, rojen 1941, iz Zg. Hoč (15. 10.)
68. Marija Lobnik Štrukelj, rojena 1926, s Polzele (17. 10.)
69. Marija Hostnik, rojena 1923, z Rogoze ( 23. 10.)
70. Vekoslav Lazar, rojen 1946, z Rogoze (12. 11.)
71. Ana Žvan, rojena 1931, iz Zg. Hoč (1. 12.)
72. Anton Švab, rojen 1932, iz Zg. Hoč (2. 12.)
73. Emilija Pregl, rojena 1932, iz Sp. Hoč (8. 12.)
74. Angela Rečnik, rojena 1931, s Hoč. Pohorja (11. 12.)
75. Rudolf Tomažič, rojen 1940, iz Hotinje vasi (11. 12.)
76. Antonija Pregl, rojena 1936, z Rogoze (17. 12.)
77. Marija Majda Dolenc, rojena 1945, z Bohove (19. 12.)
78. Stanko Tajhman, rojen 1927, iz Razvanja (28. 12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.
 
 

 
V letu Gospodovem 2016 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti):
1. Helena Marija (Alenka) Supe, rojena 1937, iz Hoč (8. 1.)
2. Marija Kovač, rojena 1942, iz Maribora (9.1.)
3. Janez Ivančič, rojen 1939, z Rogoze (26. 1.)
4. Jože Dovnik, rojen 1942, s Polane (26. 1.)
5. Rozalija Reher, rojena 1922, s Sliv. Pohorja (31. 1.)
6. Matilda Lobnik, rojena 1925, iz Maribora (2. 2.)
7. Edvard Lončarič, rojen 1942, iz Hoč (7. 2.)
8. Štefan Mohorič, rojen 1934, iz Hoč (8. 2.)
9. Terezija Jurič, rojena 1937, iz Hoč (12. 2.)
10. Marija Ozmec, rojena 1933, iz Hoč (18. 2.)
11. Ivan Lobnik, rojen 1948, s Pivole (18. 2.)
12. Zofija Fric, rojena 1928, iz Maribora (21. 2.)
13. Janko Kučer, rojen 1940, iz Hoč (24. 2.)
14. Mato Barukčić, rojen 1937, z Rogoze (1. 3.)
15. Branko Frangež, rojen 1930, iz Hoč (4. 3.)
16. Friderik Serk, rojen 1936, iz Hoč (6. 3.)
17. Alojzija Štampar, rojena 1944, z Rogoze (12. 3.)
18. Hinko Murko, rojen 1964, iz Hoč (15. 3.)
19. Janja Magda Čapo, rojena 1924, z Rogoze (15. 3.)
20. Zofija Mitrašinovič, roj. 1927, iz Maribora (15. 3.)
21. Marija Potočki, roj. 1930, iz Zg. Hoč (23. 3.)
22. Marija Ternjak, rojena 1941, iz Razvanja (26. 3.)
23. Majda Šlegl, rojena 1948, s Hoč. Pohorja (26. 3.)
24. Cvetka Kučer, rojena 1940, iz Hoč (26. 3.)
25. Ana Kraljić, rojena 1930, iz Hoč (28. 3.)
26. Ljudmila Klobasa, rojena 1927, iz Zg. Hoč (29. 3.)
27. Marija Majhen, rojena 1925, s Hoč. Pohorja (29. 3.)
28. Angela Votolen, rojena 1931, s Pivole (1. 4.)
29. Karl Glaser, rojen 1931, iz Hoč (3. 4.)
30. Ivica Vantur, rojena 1935, iz Hoč (20. 4.)
31. Otilija Švab, rojena 1931, iz Zg. Hoč (24. 4.
32. Katarina Perko, rojena 1933, iz Maribora (9. 5.)
33. Stanislav Rafolt, rojen 1932, iz Zg. Hoč (23. 5.)
34. Antun Domić, rojen 1950, iz Hoč (6. 6.)
35. Janko Vajda, rojen 1928, iz Razvanja (13. 6.)
36. Martin Robič, rojen 1933, s Hoč. Pohorja (17. 6.)
37. Mijo Humek, rojen 1927, z Rogoze ( 17. 6.)
38. Dušan Cveček, rojen 1966, s Hoč. Pohorja (18. 6.)
39. Julijana Kramberger, rojena 1945, iz Razvajanja (24. 6.)
40. Peter Ficko, rojen 1944, iz Hoč (24. 6.)
41. Božidar Skok, rojen 1958, iz Hoč (25. 6.)
42. Ludvik Ozmec, rojen 1928, iz Hoč (29. 6.)
43. Janko Goričan, rojen 1945, s Polane (9. 7.)
44. Anton Bergauer, rojen 1927, s Hoč. Pohorja (12. 7.)
45. Friderik Apohal, rojen 1937, iz Hoč (26. 7.)
46. Angela Dasko, rojena 1927, z Rogoze (30. 7)
47. Bojan Hernet, rojen 1955, iz Maribora (13. 8.)
48. Alfonz Lubanjšek, rojen 1948, iz Zg. Hoč (18. 8)
49. Emmi Ursula Štrucl, rojena 1961, z Rogoze (18. 8.)
50. Ivana Urajnik, rojena 20. 1. 1944, s Pivole (28. 8.)
51. Gabriela Kočar, rojena 1936, iz Zg. Hoč (28. 8.)
52. Franc Vincekovič, rojen 1941, s Hoč. Pohorja (29. 8.)
53. Franc Žgalin, rojen 1948, z Rogoze (2. 9.
54. Sibille Tkalič, rojena 1975, z Rogoze (7. 9.)
55. Alojz Lang, rojen 1928, iz Zg. Dupleka (9. 9.)
56. Marija Korošec, rojena 1922, s Sliv. Pohorja (18. 9.)
57. Marko Bračko, rojen 1970, s Pivole (22. 9.)
58. Amalija Cafuta, rojena 1935, s Pivole (24. 9.)
59. Marija (Majda) Justinek, rojena 1957, iz Oplotnice (24. 9.)
60. Blaženka Planinc, rojena 1944, iz Razvanja (1. 10.)
61. Ivanka Vogrinec, rojena 1956, iz Razvanja (7. 10.)
62. Margareta Furman, rojena 1928, z Bohove (15. 10.)
63. Edvard Slavko Platovšek, rojen 1937, iz Razvanja (16. 10.)
64. Stanislava Marinšek, rojena 1927,  iz Maribora  (17. 10.)
65. Rado Paul, rojen 1931, iz Hoč (20. 10.)
66. Otilija Kovačič, rojena 1923, iz Razvanja (21. 10.)
67. Jože Kramberger, rojen 1966, iz Zg. Hoč (28. 10.)
68. Alojzija Plečko, rojena 1942, z Rogoze (29. 10.)
69. Ervin Zajšek, rojen 1942, z Rogoze (4. 11.)
70. Leopold Matela, rojen 1952, iz Maribora (9. 11.)
71. Mojca Obed, rojena 1949, iz Šentilja (21. 11.)
72. Vladislav Komatović, rojen 1928, iz Zagreba (27. 11.)
73. Zora Kobalej, rojena 1935, iz Zg. Hoč (7. 12.)
74. Martina Hadner, rojena 1969, iz Brezja pri Mariboru (14. 12.)
75. Amalija Berden, rojena 1932, iz Razvanja (25. 12.)
76. Belcl Zdenka, rojena 1948, z Rogoze (30. 12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
 
 

 
V letu Gospodovem 2015 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti):
1. Ivan Pregl, rojen 1927, iz Hoč (4. 1.) 
2. Ivanka Irgolič, rojena 1926, z Bohove (7. 1.)
3. Marija Gudlin, rojena 1928, iz Hoč (8. 1.)
4. Franc Šlegl, rojen 1947, iz Razvanja (11. 1.)
5. Alojzija Ferlič, rojena 1931, iz Zg. Hoč (15. 1.)
6. Edvard Klančnik, rojen 1948, S Pivole (16. 1.)
7. Vladimir Špurej, rojen 1934, iz Hoč (16. 1.)
8. Sonja Zidar, rojena 1959, iz Hoč (22. 1.)
9. Slavko Kekec, rojen 1955, iz Maribora (24. 1.)
10. Anton Koren, rojen 1942, iz Razvanja (28. 1.)
11. Viktor Jerič, rojen 1937, s Podčetrtka (5. 2.)
12. Ana Vrečko, rojena 1930, iz Zg. Hoč (21. 2.)
13. Rudi Pregl, rojen 1954, s Hoč. Pohorja (25. 2.)
14. Vekoslav Novak, rojen 1932, iz Hoč (27. 2.)
15. Boris Petrovič, rojen 1952, iz Hoč (28. 2.)
16. Terezija Krček, rojena 1911, iz Razvanja (9. 3.)
17. Viktorija Humek, rojena 1929, z Rogoze (9. 3.)
18. Veronika Berk-Klinc, rojena 1949, s Sliv. Pohorja (15. 3.)
19. Olga Medved, rojena 1932, iz Hoč (19. 3 )
20. Amalija Božnik, rojena 1927, iz Maribora (19. 3.)
21. Ema Miška, rojena 1951, iz Hoč (21. 3.)
22. Branko Gselman, rojen 1930, z Bohove (24. 3.)
23. Otilija Pukl, rojena 1934, iz Zg. Hoč (3.4.)
24. Branko Privšek, rojen 1957, iz Hoč (6. 4.)
25. Lang Angela, rojena 1929, iz Maribora (10. 4.)
26. Franc Dragica, rojena 1948, iz Hoč (13. 4.)
27. Regina Goričan, rojena 1930, s Pivole (17. 4.)
28. Henrik Murko, rojen 1933, iz Hoč (22. 4.)
29. Stanislav Štekar, rojen 1920, iz Hoč (26. 4.)
30. Miroslav Štern, rojen 1935, iz maribora (28. 4.)
31. Anton Pleteršek. rojen 1925, z Bohove (30. 4.)
32. Zdenka Križnik, rojena 1955, z Rogoze (7. 5.)
33. Anton Kac, rojen 1941, z Rogoze (16. 5.)
34. Marija Butolen, rojena 1938, iz Hoč (23. 5.)
35. Angela Kovačič, rojena 1940, z Rogoze (27. 5.)
36. Pavel Potočnik, rojen 1945, s Hoč. Pohorja (29. 5.)
37. Simona Potrč, rojena 1966, iz Hoč (30. 5.)
38. Frančiška Velca, rojena 1931, iz Zg. Hoč (4. 6.)
39. Karl Kužner, rojen 1943, iz Hoč (6. 6.)
40. Ana Pregl, rojena 1920, s Hoč. Pohorja (13. 6.)
41. Marija Peršoh, rojena 1923 iz Maribora (1. 7.)
42. Martin Jurič, rojen 1928, s Hoč. Pohorja (5. 7.)
43. Vida Podlesnik, rojena 1920, iz Maribora (8. 7)
44. Bernard Pregl, rojen 1931, s Polane (9. 7.)
45. Ivan Lipuš, rojen 1935, iz Razvanja (11. 7.)
46. Darinka Klinc, rojena 1936, z Bohove (13. 7.)
47. Veronika Satler, rojena 1923, s Pivole (24. 7.)
48. Jožefa Štekar, rojena 1935, iz Hoč (28. 7.)
49. Oskar Lahovnik, rojen 1942, iz Bistrice ob Dravi (31. 7.)
50. Uršula Vegan, rojena 1918, z Bohove (16. 8.)
51. Miroslav Premzl, rojen 1952, s Pivole (23. 8.)
52. Robert Mohorko, rojen 1968, s Skok (23. 8.)
53. Apolonija Ribič, rojena 1927, z Rogoze (4. 9.)
54. Terezija Horvat, rojena 1968, s Polane (8. 9.)
55. Drago Rečnik, rojen 1930, iz Razvanja (21. 9.)
56. Janez Pust, rojen 1939, s Pivole (23. 9.)
57. Norbert Krajnc, rojen 1948, z Rogoze (29. 9.)
58. Jožef Plečko, rojen 1933, z Rogoze (6.10.)
59. Jelica Ajnihar, rojena 1932, z Rogoze (10. 10.)
60. Darinka Rajšp, rojena 1940, s Pivole (12. 10.)
61. Alojzija Kegl, rojena 1932, iz Maribora (13. 10.)
62. Dragan Španović, rojen 1934, iz Razvanja (15. 10.)
63. Ljudmila Harb, rojena 1932, iz Svečine (18.10.)
64. Kristina Milović, rojena 1943, iz Hoč (23. 10.)
65. Justina Štangler, rojena 1924, z Rogoze (25. 10.)
66. Romana Fingušt, rojena 1936, iz Hoč (31. 10.)
67. Anton Jezovšek, rojen 1919, iz Maribora (14. 11.)
68. Jožef Grajfoner, rojen 1939, s Polane (15. 11.)
69. Alojzija Hojnik, rojena 1940, z Bohove (15. 11.)
70. Ana Kragelj, rojena 1931, iz Hoč (22. 11.)
71. Štefanija Rafolt, rojena 1927, iz Zg. Hoč (24. 11.)
72. Franc Potočnik, rojen 1946, iz Razvanja (27. 11.)
73. Anton Žilavec, rojen 1926, iz Razvanja (27. 11.)
74. Miran Kramberger, rojen 1956, s Hoč. Pohorja (3.12.)
75. Brigita Bauman, rojena 1967, iz Zg. Hoč (4. 12.)
76. Štefanija Pinter, rojena 1929, z Rogoze (7. 12.)
77. Jerica Keršič, rojena 1930, iz Hoč (9. 12.)
78. Ivana Grašič, rojena 1938, iz Hoč (10. 12.)
79. Katarina Luttenberger, rojena 1931, s Pivole (16. 12.)
80. Elizabeta Štuhec, rojena 1945, iz Razvanja (26.12.)
81. Planinc Mirko, rojen 1932, iz Razvanja (30.12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj. 

In večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.
 
 
 

 
V letu Gospodovem 2014 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani (po datumu smrti):
 
1. Leopold Kobalej, rojen 1930, s Pivole (4. 1.)
2. Franc Pernek, rojen 1935, z Rogoze (5. 1.)
3. Marjan Frešar, rojen 1952, iz Maribora (5. 1.)
4. Franc Vernik, rojen 1939, iz Sp. Hoč (13. 1.)
5. Elizabeta Klep, rojena 1930, s Polane (27. 1.)
6. Anton Grašič, rojen 1933, iz Razvanja (30. 1.)
7. Mihaela Vodan, rojena 1934, s Hoč. Pohorja (30. 1.)
8. Marija Grašič, rojena 1928, iz Razvanja (31. ¸1.)
9. Jožefa Segi, rojena 1931, iz Maribora (7. 2.)
10. Ljuba Zobec, rojena 1947, iz Hoč (9. 2.)
11. Miran Kac, rojen 1957, iz Razvanja (10. 2.)
12. Franc Marin, rojen 1933, iz Razvanja (15. 2.)
13. Alojzija Novak, rojena 1943, iz Hoč (28. 2.)
14. Antonija Malajner, rojena 1925, z Rogoze (28. 2.)
15. Eva Jezovšek, rojena 1925, iz Maribora (1. 3.)
16. Cecilija Brunčko, rojena 1928, iz Hoč (10. 3.)
17. Ivan Kunštek, rojen 1940, iz Razvanja (17. 3.)
18. Vilijem Žvan, rojen 1930, iz Zg. Hoč (28. 3.)
19. Barica Rukelj, rojena 1948, iz Maribora (31. 3.)
20. Štefka Robar, rojena 1956, iz Razvanja (5. 4.)
21. Štefan Mandl, rojen 1943, iz Razvanja (6. 4.)
22. Mirjana Furman, rojena 1956, iz Hoč (7. 4.)
23. Marija Roškar, rojena 1917, iz Hoč (11. 4.)
24. Srečko Filipič, rojen 1954, iz Maribora (19. 4.)
25. Stanislav Trstenjak, rojen 1954, z Rogoze (2. 5.)
26. Maksimilijan Greifoner, rojen 1932, iz Zg. Hoč (12. 5.)
27. Branko Arzenšek, rojen 1939, iz Zg. Hoč (13. 5.)
28.Neža Unuk, rojena 1924, z Rogoze ( 16. 5.)
29. Drago Krivec, rojen 1937, z Rogoze (18. 5.)
30. Franjo Jarc, rojen 1957, iz Hoč (24. 5.)
31. Rajmund Rus, rojen 1931, iz Hoč (30. 5.)
32. Edvard Legat, rojen 1937, s Pivole (3. 6.)
33. Cecilija Bedenik, rojena 1925, z Rogoze (29. 6.)
34. Zofija Furek, rojena 1927, iz Hoč (30. 6.)
35. Antonija Geiser, rojena 1933, iz Hoč (7. 7.)
36. Elizabeta Kovač, rojena 1924, iz Hoč (13. 7.)
37. Maks Mandl, rojen 1929, iz Razvanja (16. 7.)
38. Julij Kop, rojen 1943, s Hoč. Pohorja (9. 8.)
39. Alojz Jurič, rojen 1957, s Pivole (19. 8.)
40. Rudolf Šafarič, rojen 1939, iz Zg. Hoč (23.8.)
41. Hildegarda Lorbek, rojena 1941, iz Hoč (28. 8.)
42. Zlatko Polajžer, rojen 1961, s Polane (30. 8.)
43. Pavel Plečko, rojen 1951, iz Zg. Hoč (30.8.)
44. Boris Coljnar, rojen 1950, iz Razvanja (31. 8.)
45. Justina  Dolšak, rojena 1925, s Pivole (5.9.)
46.Jernej Sinič, rojen 1968, iz Skok (8.9.)
47. Danica Belec, rojena 1951, s Hoč. Pohorja (21.9.)
48. Ivan Furman, rojen 1952, iz Hoč (24.9.)
49. Roza Janžekovič, rojena 1840, z Rogoze (11.10)
50. Karl Borovič, rojen 1931, z Rogoze (12.10.)
51. Marija Semelbauer, rojena 1922, z Rogoze (13.10.)
52. Anica Potočnik, rojena 1932, iz Razvanja (13. 10.)
53. Majda Malek, rojena 1952, iz Maribora (15.10.)
54. Milan Štiglic, rojen 1960, iz Maribora (15.10.)
55. Dragica Leskovar, rojena 1934, iz Črete (21. 10)
56. Peter Dugi, rojen 1945, z Rogoze (30.10.)
57. Peter Koren, rojen 1932, iz Hoč (22.11.)
58. Jožefa Ogrinc iz Razvanja (23. 11.)
59. Jožef Visočnik s Polane (29.11.)
60. Konrad Urajnik s Pivole (9.12)
61. Roman Koćevar iz Hoč (19.12.)
62. Ana Vernik iz Hoč (27. 12.)
 
Gospod, daj jim večni pokoj. 
In večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru.
 
 
 
 

 
V letu Gospodovem 2013 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani ( po datumu smrti):
1. Marjan Grašič, rojen 1952, s Hoč. Pohorja (23. 1.)
2. Milan Fric, rojen 1953, iz Hoč (26. 1.)
3. Adolf Gselman, rojen 1942, iz Hoč (29. 1.)
4. Jožef Hertiš, rojen 1929, iz Hoč (14. 2.)
5. Branko Primec, rojen 1929, iz Hoč (15. 2.)
6. Franc Ključar, rojen 1920, iz Razvanja (19. 2.)
7. Jože Klampfer, rojen 1934, iz Sp. Korene (20. 2.)
8. Emil Tancer, rojen 1970, iz Razvanja (22. 2.)
9. Karolina Kop, rojena 1933, s Sliv. Pohorja (1. 3.)
10. Marija Stajnko, rojena 1928, iz Razvanja (1. 3.)
11. Klara Rudolf, rojena 1914, iz Maribora (5. 3.)
12. Jožefa Permoser Rober, rojena 1929, iz Razvanja (7. 3.)
13. Zoltan Gomboc, rojen 1947, iz Maribora (9. 3.)
14. Aleksander Celan, rojen 1926, iz Hoč (25. 3.)
15. Ernest Kacjan, rojen 1937, iz Hoč (2. 4.)
16. Jože Predan, rojen 1909, s Sliv. Pohorja (4. 4.)
17. Jožef Budja, rojen 1947, iz Razvanja (6. 4.)
18. Jožica Šuman, rojena 1939, iz Hoč (8. 4.)
19. Franc Horvat, rojen 1934, iz Skok (10. 4.)
20. Ivan Crnčec, rojen 1951, z Rogoze (15. 4.)
21. Rudolf Ferlič, rojen 1925, iz Zg. Hoč (19. 4.)
22. Igor Bejakovič, rojen 1985, iz Zg. Hoč (24. 4.)
23. Simon Kozar, rojen 1949, z Bohove (24. 4.)
24. Stanislav Pehar, rojen 1950, s Sp. Polskave (29. 4.)
25. Frančišek Novak, rojen 1936, iz Hoč (7. 5.)
26. Alojzij Vicman, rojen 1922, z Bohove (13. 5.)
27. Hermina Apohal, rojena 1941, iz Hoč (28. 5.)
28. Petar Žličar, rojen 1941, z Bohove (31. 5.)
29. Stjepan Vadlja, rojen 1945, iz Hoč (27. 6.)
30. Jelena Zelenič, rojena 1923, iz Hoč (29. 6.)
31. Zofija Čobec, rojena 1924, iz Hoč (2. 7.)
32. Zvonko Pufič, rojen 1966, z Rogoze (4. 7.)
33. Ljubo Siničić, rojen 1931, z Rogoze (5. 7.)
34. Terezija Zebec, rojena 1931, z Rogoze (5. 7)
35. Marija Primec, rojena 1923, iz Hoč (15. 7.)
36. Neža Premužič, rojena1938, z Rogoze (16. 7.)
37. Alojz Zemljič, rojen 1953, iz Hoč (18. 7.)
38. Marija Cojhter, rojena 1947, iz Razvanja (25. 7.)
39. Božidar Pehar, rojen 1929, iz Zg. Hoč (27. 7.)
40. Franc Polš, rojen 1921, iz Maribora (11. 8. )
41. Franc Voršič, rojen 1931, s Polane (13. 8.)
42. Antonija Kocbek, rojena 1924, s Pivole (22. 8.)
43. Rozalija Žamut, rojena 1931, iz Zg. Hoč (2. 9.)
44. Slavko Lebe, rojen 1931, iz Razvanja (5. 9.)
45. Nežika Pleteršek, rojena 1927, z Bohove (23. 9.)
46. Albina Ferlin, rojena 1922, s Pivole (27. 9.)
47. Štefanija Hren, rojena 1939, iz Maribora (3. 10.)
48. Ljudmila Žunko, rojena 1927, iz Zg. Hoč (18. 10.)
49. Klara Pliberšek, rojena 1926, iz Zg. Hoč (21.10.)
50. Anton Krumpel, rojen 1938, s Hoč. Pohorja (23.10.)
51.Martin Zorin, rojen 1952, z Rogoze (25. 10.)
52. Jožefa Šnajder, rojena 1938, iz Razvanja (30.10.)
53. Alojzija Undorfer, rojena 1930, iz Hoč (31. 10.)
54. Ana Rečnik, rojena 1929, s Polane (1. 11.) 
55. Frančiška Grašič, rojena 1928, s Hoč. Pohorja (4.11.)
56. Rozalija Trpin, rojena 1925, s Polane (11. 11.)
57. Martina Lešnik, rojena 1930, iz Hoč (12. 11.)
58. Franc Grobelnik, rojen 1951, iz Zg. Hoč (14. 11.)
59. Vladimir Kočevar, rojen 1952, s Hoč. Pohorja (22. 11.)
60. Jožef Kotnik, rojen 1931, z Rogoze (23. 11.)
61. Ludvik Kure, rojen 1944, z Rogoze (23. 11.)
62. Branko Vrečko, rojen 1956, z Rogoze (27. 11.)
63. Mirica Kovač, rojena 1957, iz Hoč (27. 11.)
64. Zdenko Visočnik, rojen 1966, s Hoč. Pohorja (30. 11.)
65. Franc Korošec, rojen 1928, iz Pesnice (3. 12.)
66. Nada Cafuta, rojena 1940, iz Zg. Hoč (3. 12.)
67. Alojz Gornik, rojen 1942, iz Razvanja (7. 12)
68. Slavko Novak, rojen 1953, iz Hoč (8. 12.)
69. Marija Predan, rojena 1953, s Pivole (19.12.)
70. Franc Pogorevc, rojen 1941, s Hoč. Pohorja (31. 12.)

Večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.

Amen.
 

 
V letu Gospodovem 2012 so bili v knjigo umrlih v naši župniji vpisani ( po datumu smrti):
1. Vekoslava Jurič, rojena 1931, iz Zg. Hoč (1. 1.)
2. Vladimir Zamuda, rojen 1933, iz Zg. Hoč (8. 1.)
3. Ludvik Zidar, rojen 1943, iz Hoč (9. 1.)
4. Silva Visočnik, rojena 1931, s Pivole (11. 1.)
5. Ernest Lobnik, rojen 1955, iz Maribora (14. 1.)
6. Alojz Hari, rojen 1929, iz Hoč (5. 2.)
7. Ivica Ilešič, rojena 1954, z Bohove (10. 2.)
8. Jožefa Bobonec, rojena 1927, iz Razvanja (16. 2.)
9. Jožef Ekerl, rojen 1917, iz Zg. Hoč (22. 2.)
10. Viktor Lobnik, rojen 1927, iz Šikol (25. 2.)
11. Božena Kekec, rojena 1955, iz Maribora (1. 3.)
12. Alojz Jug, rojen 1924, iz Hoč (4. 3.) 
13. Karolina Lebe, rojena 1943, iz Razvanja (21. 3.)
14. Branimir Erker, rojen 1934, z Rogoze (23. 3.)
15. Viljem Roth, rojen 1930, iz Razvanja (26. 3.)
16. Marija Janežič, rojena 1933, iz Maribora (28. 3.)
17. Alojzija Topolovec, rojena 1918, iz Hoč (31. 3.)
18. Jožica Fras, rojena 1922, iz Zg. Hoč (10. 4.)
19. Andrej Curk, rojen 1937, iz Hoč (9. 4.)
20. Terezija Pinter, rojena 1921, z Bohove (15. 4.)
21. Lazar Švab, rojen 1933, iz Hoč (22. 4.)
22. Ana Rafolt, rojena 1929, iz Hoč (4. 5.)
23. Emilijan Korpar, rojen 1976, iz Zg. Hoč (5. 5.)
24. Ivan Majhenič, rojen 1930, iz Hoč (5. 5.)
25. Milan Urek, rojen 1958, iz Hoč (5. 5.)
26. Feliks Vrecl, rojen 1929, iz Hoč (11. 5.)
27. Marija Premzl, rojena 1926, z Rogoze (13. 5.)
28. Margareta Potočnik, rojena 1932, s Pivole (16. 5.)
29. Pavla Tement, rojena 1930, z Dobrovc (16, 5.)
30. Neža Molnar, rojena 1915, iz Zg. Hoč (17. 5.)
31. Ivan Hadner, rojen 1934, iz Hoč (19. 5.)
32. Janko Plemenitaš, rojen 1931, iz Radizela (3. 6.)
33. Marija Turner, rojena 1954, iz Zg. Hoč (10. 6.)
34. Elizabeta Marija Šoštarič, rojena 1936, iz Razvanja (13. 6.)
35. Karel Rafolt, rojen 1948, iz Hoč ( 16.6.)
36. Genovefa Vrzel, rojena 1927, iz Razvanja ( 19.6.)
37. Mihael Brodnjak, rojen 1945, iz Razvanja (22. 6.)
38. Marjan Belec, rojen 1952, z Rogoze (nazadnje bival Sv. Jurij ob Ščavnici) (26.6.)
39. Hedvika Frangež, rojena 1952, z Bohove (10.7.)
40. Adolf  Vrecl, rojen 1943, iz Hoč (11.7.)
41. Angela Vabič, rojena 1937, s Pivole (21.7.)
42. Marijan Simon, rojen 1935, iz Hoč (24. 7.)
43. Milan Jurič, rojen 1934, iz Hoč (27. 7.)
44. Nada Breg, rojena 1962, iz Razvanja (30. 7.)
45. Justina Klemen, rojena 1925, iz Razvanja (13. 8.)
46. Hedvika Stiplovšek, rojena 1927, iz Hotinje vasi (26. 8.)
47. Ruža Kovačič, rojena 1931, z Rogoze (6. 9.)
48. Peter Merc, rojen 1957, iz Hoč (7. 9.)
49. Alojz Ekart, rojen 1929, iz Razvanja (9.9.)
50. Marjana Pliberšek, rojena 1945, iz Hoč (13. 9.)
51. Marija Majhenič, rojena 1925, iz Hoč (18. 9.)
52. Franc Bauman, rojen 1928, s Hočkega Pohorja (25. 9.)
53. Štefanija Lovrenčič, rojena 1920, z Rogoze (3. 10.)
54. Marija Perko, rojena 1929, iz Maribora (6. 10.)
55. Marija Štromajer, rojena 1952, iz Maribora (7. 10.)
56. Štefanija Visočnik - Türk, rojena 1022, s Pivole (11. 10.)
57. Marija Pušnik, rojena 1934, z Bohove (21. 10.)
58. Marija Verdev, rojena 1943, iz Zg. Hoč (31. 10.)
59. Julijana Greifoner, rojena 1939, iz Hoč (2. 11.)
60. Jožef Furman, rojen 1951, s Hoč. Pohorja (4. 11.)
61. Franc Lorber, rojen 1929, iz Hoč (6. 11.)
62. Marija Edelsbruner, rojena 1944, iz Hoč (6. 11.)
63. Slavica Štekar, rojena 1952, iz Hoč (7. 11.)
64. Terpin Marija, rojena 1928, s Pivole (8. 11.)
65. Karl Murks, rojen 1934, iz Hoč (9. 11.)
66. Elizabeta Šumenjak, rojena 1929, z Rogoze (10. 11.)
67. Marjan Pulko, rojen 1962, z Rogoze (12.11.)
68. Leopold Zemljič, rojen 1948, iz Miklavža (18.11.)
69. Alojz Prepelič, rojen 1943, iz Razvanja (25. 11.)
70. Marija Urek, rojena 1930, iz Hoč (28. 11.)
71. Stanislav Perger, rojen 1931, iz Maribora (2. 12.)
72. Jožefa Kozar, rojena 1931, iz Hoč (9. 12.)
73. Laszlo Schmidt, rojen 1922, iz Maribora (13. 12.)
74. Danica Rečnik, rojena 1930, s Pivole (14. 12.)
75. Sonja Cesar, rojena 1953, iz Razvanja (17. 12.)
76. Domen Breg, rojen 1991, iz Razvanja (18. 12.)
77. Anica Galešič, rojena 1950, z Rogoze (19. 12.)
78. Herman Kaloh, rojen 1923, iz Razvanja (27. 12.).
 
Naj počivajo v miru.
Amen.

 

 
Print Friendly and PDF