Preskoči na vsebino


Katehetsko pismo 2017

Dragi starši veroučencev !

Ob začetku veroučnega leta vas kateheti lepo pozdravljamo in želimo lep začetek veroučnega in šolskega leta.

   Ko iščemo vero, se ne zanašajmo samo na verouk, saj je vendar jasno, da verouk brez verske vzgoje v družini ne more otroka vzgojiti v kristjana. Potrudimo se, da bomo otrokom posvečali dovolj časa in dovolj ljubezni in tako gradili temelj, ki ga bodo lahko dograjevali učitelji, vzgojitelji in kateheti. Otroku boste najbolj pomagali k rasti v veri, če boste skupaj z njim obiskovali nedeljsko sveto mašo in v družini gojili skupno molitev.

   Naj bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in veroučnih učilnic blagoslovljena in naj jih spremlja tudi naša molitev.

ZAČETEK VEROUKAv ponedeljek, 11. septembra. Prosimo veroučence, da pridejo k verouku že prvo uro. S seboj prinesite podpisano veroučno spričevalo, denar za učbenike in prispevek!

VPIS – bo samo za veroučence 1. razreda in za tiste otroke, ki verouka doslej še niso obiskovali. Vpišete jih starši pri tisti uri, ko bo vaš otrok obiskoval verouk!

Nekateri starši, ki so sicer dali otroka krstiti in so pri krstu obljubili, da bodo svojega otroka vzgajali v veri, se ob vpisu otroka v šolo baje "ne spomnijo", da je otrok v letu, ko je zrel za šolo, zrel tudi za verouk. Drugi "modrujejo", da je otrok prvo leto še premajhen, da bi poleg šole hodil še (že) k verouku. Spet kakšen ali kakšna se najde, ki pravi, da otrok noče k verouku, siliti pa ga nima smisla - in da ga bodo raje pustili, naj se sam odloči, ko bo večji ...

Dragi starši, posebej vsi vi, ki morda tako ali podobno razmišljate: odločitev o tem, ali bo otrok hodil k verouku ali ne, je vaša. Tudi odločitve o tem, ali bo otrok šel v vrtec, v šolo ali kdaj k zdravniku, najbrž niste prepuščali otroku ... Vaša je tudi odločitev, v katerem razredu bo otrok začel obiskovati verouk. Računajte pa s tem, da je - po odločitvi in določilu Slovenske škofovske konference - za prejem prvega sv. obhajila potrebno obiskovati verouk tri leta, za prejem sv. birme pa vsaj sedem let. Če želite, da bi vaš otrok z vrstniki iz razreda prejel ta dva zakramenta uvajanja v krščansko življenje in skupaj z njimi praznoval ta dva lepa praznika krščanske mladosti, potem ne odlašajte z vpisom in ga vpišite že prvo leto.

DAR za verouk

Z veroučno šolo nastanejo tudi stroški.  Z vašim darom (20,00 € za vsakega otroka) bomo krili stroške veroučnih pripomočkov, delno stroške kurjave, elektrike in dar katehetom. Brez tega župnija finančno ni sposobna pokriti stroškov, povezanih z veroučno šolo.

Knjiga in delovni zvezek se plačata posebej.

Hvala za razumevanje!

Veroučna ura

Veroučna ura traja 45 minut. Za dogodke pred ali po veroučni uri veroučna šola oz. kateheti ne odgovarjamo, kakor tudi ne za imovino veroučencev (kolesa, dežniki, mobilni telefoni …). Veroučenci morajo k uri obvezno prinesti učbenik in delovni zvezek. Domače naloge morajo pisati sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati. V veroučno učilnico se ne prihaja s hrano in pijačo. Mobilne telefone morajo izključiti. V primeru, da med uro telefonirajo ali se nanje igrajo, bomo telefon vzeli in ga pridete starši osebno iskat h katehetu.

Sveta maša

je vir in višek krščanskega življenja in bogoslužja. Brez rednega "napajanja" pri tem viru katoliška zavest in vera pešata, ljubezen do Jezusa in Cerkve pa v nas usahne in umre. Zato je prav, da prihajate skupaj z otrokom k nedeljski sveti maši. Od otrok se pričakuje reden obisk (enkrat na teden) svete maše (tudi od vas, dragi starši). Otrok naj ne bo osamljen pri maši, kot da ne bi imel očeta, mame …

Govorilne ure

Starši ste vedno dobrodošli, da se oglasite pri katehetu (po ali pred veroukom), ki ima vašega otroka.

 

PREDVIDENI URNIK VEROUKA

HOČE

1. r. – ponedeljek: 16.00
2. r. – sreda: 16.00
3. r. – torek: 15.00
4. r. – petek: 14.00
5. r. – petek: 13.15 
6. r. – četrtek: 13.15 in petek: 14.45
7. r. – četrtek: 14.00 in 14.45
8. r. – torek: 14.00
9. r. – sreda: 14.00                          

RAZVANJE

1.r.: torek: 16.15
2.r.: torek: 15.30
3.r.: četrtek: 15.45
4.r.: torek: 14.45
5.r.: torek: 14.00
6.r.: četrtek: 15.00
7.r.: četrtek: 16.30
8.r.: četrtek: 17.15
9.r.: četrtek: 18.00

REKA

Urnik verouka še ni dogovorjen, zato bo objavljen v Zvonu kasneje.

CENIK UČBENIKOV

1. razred: 9,00 €

2. razred: 9,00 €

3. razred: 10,00 €

4. razred: knjiga – 8,00, del. zv. – 4,50

5. razred: knjiga – 8,00, del. zv. – 4,50

6. razred: knjiga – 8,00, del. zv. – 4,50

7. razred: knjiga – 8,00, del. zv. – 4,50

8. razred: knjiga – 8,00

9. razred: ima lansko knjigo in zvezek

 

Lepo vas pozdravljamo

kateheti vaši otrok!

Lokacija:
Print Friendly and PDF