Preskoči na vsebino


Cvetna nedelja - leto a

- Pred nami je veliki teden, ki nas spominja na največje dogodke našega odrešenja. Dejavnosti si skušajmo tako urediti, da se bomo lahko udeležili obredov velikega tedna. Za birmance je udeležba pri obredih velikega tedna obvezna. Prvoobhajanci pa naj pridejo skupaj s svojimi starši k sveti maši na veliki četrtek, ko se spominjamo postavitve zakramenta sv. evharistije.

- V torek pred sveto mašo vabljeni k molitvi rožnega venca.

- Biblična skupina ima svoje srečanje v torek po večerni sveti maši. Pogovarjali se bomo o tem, kako se Jožef razkrije svojim bratom: Prva Mojzesova knjiga, 45. in 46.  poglavje (1Mz 45,1 - 46,7)). Dobrodošel vsak, ki ga zanima Sveto pismo!

- Veroučenci nimajo verouka od velikega četrtka do velikonočnega ponedeljka, vendar naj  pridejo k obredom skupaj s starši!

- Priložnost za sveto spoved je pred sveto mašo (tudi po njej). V velikem tednu bo ves dan možnost za spoved pri frančiškanih v Mariboru.


 

OBREDI VELIKEGA TEDNA

 

VELIKA SREDA

- Ob 10.00 bo v mariborski stolnici krizmena sveta maša.

 

VELIKI ČETRTEK - SPOMIN ZADNJE VEČERJE

- Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali v  župnijski cerkvi, da se s slovesno sveto mašo Jezusu zahvalimo za tri velike darove, ki jih je pri zadnji večerji izročil svetu: SVETO EVHARISTIJO, DUHOVNIŠTVO IN NOVO ZAPOVED LJUBEZNI. Po »Slavi« utihnejo orgle in zvonovi. Po sveti maši bo prenos Najsvetejšega »na Oljsko goro« in molitvena ura za nove duhovniške poklice. Nabirka med sv. mašo bo namenjena ubogim – za potrebe Karitas.

 

VELIKI PETEK - SPOMIN JEZUSOVE SMRTI

Strogi post! To je edini dan v letu, ko ni svete maše.

Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali k obredom velikega petka: k poslušanju Božje besede, k prošnjam za ves svet, češčenju križa in obhajilu. Po končanih obredih bo še molitvena ura – začetek molitvene devetdnevnice k Usmiljenemu Jezusu.

Vaši darovi na veliki petek so za Cerkev v Sveti deželi.

 

VELIKA SOBOTA - SPOMIN JEZUSOVEGA POČITKA V GROBU

Ves dan, takoj po jutranjem blagoslovu  ognja ob 8.00,  bo izpostavljeno Najsvetejše za tiho češčenje in molitev pri Božjem grobu vse do začetka vigilije, ki bo ob 19. uri. Pripeljite tudi otroke in z njimi vsaj nekaj minut postojte ob Jezusovem grobu.

Blagoslov ognja bo ob 8.00. Pridite z gobami in ponesite velikonočni ogenj na svoje domove. Pokadite jih in molite, naj ogenj Božje resnice in ljubezni prežene vsako temo in mraz.

Blagoslov jedil:

10.00 – 16.00 (vsako uro) župnijska cerkev

11.00 - Razvanje

12.00 – Vreclova kapela

13.00 - sv. Lenart

14.00 – Križna kapela

15.00 - Razvanje

Velikonočna vigilija ob 19.00 – zberemo se zunaj cerkve k blagoslovu ognja. Po slavju luči (velikonočna sveča je simbol od mrtvih vstalega Jezusa), po poslušanju Božje besede in slavi, se ponovno oglasijo zvonovi in orgle.  Pred evangelijem zadoni velikonočna aleluja – vzklik kristjanovega veselja in slavljenja Boga. S prižganimi svečami v rokah (kupili jih boste lahko za 1 € pred sv. mašo – so v steklenih lončkih, da voska ne polivamo po klopeh in po tleh) bomo vsi obnovili krstne obljube in zavezo z Bogom.

 

VELIKA NOČ – SPOMIN JEZUSOVE ZMAGE NAD SMRTJO – DAN JEZUSOVEGA VSTAJENJA.

- ob 7.00 vstajenje in procesija, ki jo  sklenemo z zahvalno pesmijo in blagoslovom z Najsvetejšim, nato slovesna sveta maša. Sledijo praznična bogoslužja po oznanjenem redu v Razvanju, v župnijski cerkvi v Hočah in pri sv. Lenartu.

Lokacija:
Print Friendly and PDF