Preskoči na vsebino

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom. Apd 2,4 Manjša skupina moških in žensk je v zaprti sobi, zbrani so v molitvi in v pričakovanju posebnega gosta, ki ga je napovedal Jezu...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  »Gospod, ti poznaš srca vseh …« Apd 1,24 Vsakič znova me ob teh besedah napolni zadovoljstvo in mir, pa tudi prijeten občutek svobode. Zakaj? Ker mi govorijo, da ...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  … Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. … Jn 15, 13             Svoje čase s...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

    PRETAKANJE SOKOV Jn 15,1–8 Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo na trti – Kristusu. Stopnje te rasti pa so različne. Prva stopnja nam je bila podarjena s stvarjenjem. Biv...

Razmišljanje ob nedeljsko Božji besedi

  »V nikomer drugem ni odrešenja« (Apd 4,12) Današnjo nedeljo, ki je četrta nedelja po veliki noči, imenujemo tudi nedeljo Dobrega Pastirja.  Hkrati obeležuje...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Odprl jim je um, da so doumeli Pisma. Lk 24,45 V evangeliju po Luku srečamo vstalega Jezusa, kako se prikaže zbranim učencem (prim. Lk 24,36), ki so nezaupljivi in prestrašeni misl...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  »… kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.« (1 Jn 5,4) Besede iz Prvega Janezovega pisma me vedno prevzamejo. S ...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice. 1 Kor 5,8 Kristus je vstal, aleluja! Vstanimo tudi mi, iz greha in strasti, z Bo...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  »Ne poznam tega človeka, o katerem govorite.« (Mr 14,71) Dragi Jezus! Kakor se je nekoč zgodilo apostolu Petru, tvojemu najbolj zvestemu učencu, da te je zatajil in je govoril...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. (Jn 12,26) Včasih, pred leti, me je zelo razburilo in ujezilo, če je kdo govoril o kristjanih (...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Gospod /…/  jim je po svojih poslancih spet in spet pošiljal opomine, ker se mu je smililo njegovo ljudstvo in njegovo prebivališče. 2 Krn 26,15 Obhajamo četrto ...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice! Jn 2,13–25 Iz pričujočega odlomka Janezovega evangelija je razvidno, kako zelo je Jezusa prizadelo in razje...

Razmišljanje ob nedeljsji Božji besedi

“Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!” Mt  9,7 S temi besedami se je oglasil Bog, ko se je Jezus pred očmi treh učencev spremenil na gori: “Njegova oblačila so...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Bog je rekel: »To je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami … Svojo mavrico postavljam v oblake in bo v znamenje zaveze …« 1Mz 9, 12-13 Najbrž se strinja...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  Gobavec se mu je zasmilil ... Mr 1,40 Že nekaj nedelj zapovrstjo nam evangelij predstavlja Jezusa v njegovi skrbi za bolne. Danes, na god Lurške Matere Božje, ki jo imenujemo tudi...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov. Mr 1,34 Jezus ni dobil svojega imena, ker bi bilo v tistem času le-to moderno. Vemo, da se je Gospodov angel...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  »Bratje in sestre, hočem, da bi bili vi brez skrbí.« 1 Kor 7, 32 Kar naenkrat bo za nami že prvi mesec novega leta, ki mi sicer nikoli ni bil pretirano simpatičen; če...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  » Oznanjal je Božji evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Mr 1,14-15   Preden evang...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  »Govori, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.« Tako je po nasvetu preroka Elija odgovoril deček Samuel Gospodu, čigar glas ga je večkrat zapored prebudil iz spanja. Ljudem...

Razmišljanje ob nedeljski Božji besedi

  "Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?"  (Iz 55,2a) Po vseh prazničnih dneh se verjetno mnogi ljudje počutijo prazne. Zakaj?...
 < 1 [2] 3 4 >  Zadnja

Print Friendly and PDF